Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Nele Sels | Thesis: Muziek zonder grenzen - Voor een beter Belgisch muzieklandschap

In het kader van BE For Music onderzocht Nele Sels, student Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, de verschillen tussen de twee muzieklandschappen in België (Vlaanderen en Wallonië) en de drempels en drivers voor een samenwerking tussen beide muzieksectoren. Ook onze hoofdstad wordt onderzocht; in Brussel zijn die verschillen veel minder aanwezig, en hier vinden we tal van initiatieven en voorbeelden waarbij de twee gemeenschappen elkaar ontmoeten en samenwerken, zonder daar echt moeite voor te te moeten doen. 
Artistieke & culturele sector
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86