Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Persartikels | Cultuur in Brussel: een belangrijke stap naar meer samenwerking op beleidsniveau

Na het panel van 12 januari 2015 'Cultuur in Brussel: een belangrijke stap naar meer samenwerking op beleidsniveau' verschenen er enkele artikels in de pers. Hieronder een overzicht.- BKO/RAB, BMR & CCCB | Persbericht | Cultuur in Brussel: een belangrijke stap naar meer samenwerking op beleidsniveau >>>- Brussels Kunstenoverleg krijgt acht ministers rond de tafel, brusselnieuws.be, 13 januari 2015- Bruxelles vaut bien une vraie concertation, Le Soir, 13 janvier 2015 (enkel voor abonnees)- Culture à Bruxelles, mieux se parler, La Libre, 13 janvier 2015- Cultuur in Brussel? Daar zijn 8 (!) ministers voor nodig, De Morgen, 14 januari 2015- Column Béatrice Delvaux: Liefde voor de Profeet, De Standaard, 15 januari 2015 (enkel voor abonnees)
Artistieke & culturele sector Communicatie
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66