Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Alternatives théâtrales | #135 Philoscène : la philosophie à l'épreuve du plateau

Ce numéro tente d’explorer les nombreuses relations qu’entretiennent les philosophes - et/ou la philosophie - avec les arts de la scène aujourd’hui. Introduit par Denis Guénoun et Alain Badiou, il s’articule autour de deux parties tout à fait perméables. Quel est le devenir scénique des textes philosophiques (question de l’adaptation) ? Existe-t-il une manière proprement philosophique d’écrire (pour) le théâtre, la danse, la scène (dramaturgie de la pensée) ? Un cahier critique conclut cette publication en analysant des oeuvres qui mettent en jeu l’amour de la sagesse et de la pensée.
Artistieke & culturele sector
Documentatie

Focus Culture 2017 : feiten, cijfers en prestaties omtrent het cultuurbeleid in de Fédération Wallonie-Bruxelles

Focus Culture is een jaarlijkse publicatie van de Algemene cultuuradministratie die de dubbele zorg weerspiegelt om burgers, verenigingen, bedrijven en instellingen te informeren over de middelen die de Fédération Wallonie-Bruxelles heeft geïnvesteerd in cultuur, en om de zichtbaarheid van de culturele sector te versterken. De genalayseerde gegevens, zowel kwantitatief als kwalitatief, zijn hulpmiddelen die de reflecties en discussies over de evolutie van het cultuurbeleid kunnen voeden. 
Artistieke & culturele sector Beleid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11