Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Culture & Démocratie | Vijftigste editie | Vrouwen in de cultuur

Het mag duidelijk zijn dat er ook in de cultuursector nog een grote ongelijkheid tussen man en vrouw heerst, ongeacht of het over het aantal directeuren van culturele instellingen gaat of over de plaats die makers in programmaties krijgen. De vijftigste editie van het magazine Culture & Démocratie analyseert de culturele sector vanuit dit perspectief en maakt in de nasleep van Weinstein, #MeToo en Jan Fabre de balans op. Daarbij geven ze ruimte aan initiatieven die ongelijkheid aanpakken en gaan ze op zoek naar de volgende stappen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit
Nieuws

Hogere eindejaarspremie en betaalde opleidingen voor freelancers

Dankzij een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de minister van Cultuur heeft iedereen die in de podiumkunsten- en muzieksector werkt vanaf 2019 recht op een eindejaarspremie. Bovendien komen er middelen vrij voor het terugdringen van de onbetaalde werktijd van freelancers. Met die verwezenlijkingen willen de sociale partners in de sector de precaire omstandigheden van veel kunstenaars en kunstwerkers aanpakken. Dat meldt overleg Kunstenorganisaties (oKo).
Artistieke & culturele sector Beleid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11