Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

27 apr.

Observatoire des politiques culturelles | Conferentie van K.V. Mulcahy - American System of Cultural Patronage : The Case of Museums

Kevin V. Mulcahy, expert op het gebied van cultuurbeleid in de Verenigde Staten en daarbuiten, zal in het kader van « Midis de l’Observatoire », een conferentie voorstellen genaamd « American System of Cultural Patronage : The Case of Museums ».  Het debat zal geleid worden door Roland Van Der Hoeven, generaal directeur van de dienst erfgoed en zal plaatsvinden op het ministerie van de federatie Wallonië-Brussel.
Artistieke & culturele sector
Oproep

Centre des monuments nationaux | Oproep tot rekrutering : l'Incubateur du patrimoine

Het CMN (Centre des monuments nationaux), een overheidsinstelling die meer dan 100 nationale monumenten openstelt voor het publiek die als historische monumenten zijn geklasseerd en eigendom zijn van de staat, creëert 'l’Incubateur du patrimoine'. Deze laatste functionerend als een structuur ter begeleiding voor jonge ondernemingen of groepsprojecten die hun steentje wensen bij te dragen aan de erfgoedsector. 
Artistieke & culturele sector Toerisme
Nieuws

Visit.brussels Awards : de negen winnaars zijn bekend

Negen culturele en toeristische initiatieven uit Brussel die hun stempel drukten op 2017 zijn op donderdag 29 maart tijdens de visit.brussels Award Ceremony & Networking Night gehuldigd. Na de publieksstemming bekroonde de jury van professionals uit de toeristische sector de projecten die in hun domein hebben meegewerkt aan de internationale uitstraling van Brussel in 2017.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling Toerisme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11