Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Vacature

RAB/BKO, CBM-BMR, La Concertation | Projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.

Eind 2016 kondigde de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort aan dat Brussel zich kandidaat ging stellen om Culturele Europese Hoofdstad te worden in 2030. Deze kandidatuur moet Brussel in staat stellen om in samenwerking met de sector een gedeelde visie te ontwikkelen rond cultuur in Brussel. De Minister-President wil in nauwe samenwerking met de actoren op het terrein, het Brusselse middenveld en de andere beleidsactoren, nu een traject aanvatten die de culturele dynamiek en creativiteit van de hoofdstad (internationaal) in de verf zetten. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zijn de culturele netwerken op zoek naar een project-verantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.
Artistieke & culturele sector Beleid Stadsontwikkeling
Documentatie

RAB/BKO | Verslag: Ontbijtvergadering Studentenpass

Tijdens het Directieoverleg van 14 september 2017 lanceerde Hendrik De Smedt, Opleidingshoofd theaterafdeling van het RITCS, het voorstel om na te denken over een pas voor studenten binnen de podiumkunsten, waarmee deze voordelig naar voorstellingen kunnen in het kader van hun studies. Omdat er heel wat leden interesse toonden in dit onderwerp, organiseerde RAB/BKO in december 2017 een eerste vergadering rond dit thema. 
Artistieke & culturele sector
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9