Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

19 dec.

Dag van de Dans | Inspiratiedag II

Dag van de Dans organiseert een tweede inspiratiedag op donderdag 19 december 2019 in de Kaaistudio’s (concertstudio). Iedereen (dansers, docenten, choreografen, dansgezelschappen, programmatoren, organisaties, …) is welkom. Diverse thema’s komen aan bod, sprekers delen ervaringen en expertise en er is ruimte om na elk onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Bedoeling is om verder te bouwen aan meer draagvlak voor dans.  
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6 7 8 9