Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

27 feb.

Triodos | Conferentie: diversifieer uw financieringsbronnen

Mecenaat, een banklening, een kapitaalinvestering: er bestaan heel wat alternatieven voor subsidies.Samen met Prométhéa en het fonds ST'ART, organiseert Triodos organiseert drie conferenties om die verschillende financieringsbronnen te leren kennen. De conferenties richten zich tot personen die een cultureel, creatief of erfgoed-project willen opzetten. Een eerste sessie vindt plaats op 27 februari in Brussel. (artikel en conferentie in het Frans)
Artistieke & culturele sector Economie
1 2 3 4 5 6 7 8