Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Projectoproep

Irisfeest | Projectoproep - verenigingssector

In het weekend van 4 en 5 mei 2019 trekken alle Brusselaars de stad in om er samen met alle bezoekers een heus (gratis) feestje te bouwen. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil om die reden alle actoren van het culturele, artistieke en associatieve leven in Brussel in de kijker zetten. Deze oproep tot het indienen van projecten betreft het cultureel en verenigingsluik van het Irisfeest en is gericht tot de verenigingssector en de culturele sector van Brussel.
Artistieke & culturele sector
Projectoproep

Irisfeest | Artistieke projectoproep

In het weekend van 4 en 5 mei 2019 trekken alle Brusselaars de stad in om er samen met alle bezoekers een heus (gratis) feestje te bouwen. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil om die reden alle actoren van het culturele, artistieke en associatieve leven in Brussel in de kijker zetten. Deze oproep tot het indienen van projecten betreft de artistieke component van het ‘Feest in het Park’ en is gericht aan straatartiesten en artistieke gezelschappen. 
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Nieuwe directie voor Argos

Argos verwelkomt vanaf 1 december 2018 Niels Van Tomme als nieuwe algemeen directeur. Van Tomme ging na zijn studies (RITSC en KU-Leuven) aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), gevolgd door een benoeming als curator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar hij het onderzoek voerde naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in een inclusieve maatschappij.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
1 2 3 4 5 6 7 8