Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Oproep tot kandidaturen

Artist Project | SUITCASE | Oproep tot kandidaturen

Bent u als kunstenaar actief in de beeldende kunsten, in de podiumkunsten,... en staat u te popelen om een methodiek en een ondersteuning te krijgen voor de ontwikkeling van uw professionele project? Als onderdeel van zijn missie om te ondersteunen, te vormen en te informeren heeft Artist Project een persoonlijk ondersteuningsprogramma opgezet, SUITCASE, dat drie keer per jaar toegankelijk is via een kandidatuur. De volgende deadline is dinsdag 30/04/2019.
Artistieke & culturele sector
Oproep

PointCulture | Oproep tot samenwerking | Migratie: het woord aan de culturele sector

In 2019 en 2020 organiseert PointCulture een seizoen rond migratie. Specifieker is het de bedoeling om aandacht te schenken aan culturele spelers, waaronder de culturele centra, die initiatieven programmeren of organiseren rond deze thematiek. Of het nu om een vertoning met een debat gaat, een theaterstuk, een workshop met bewoners, een tentoonstelling, een concert, een conferentie, een ontmoeting of een steunactie voor migranten: PointCulture is bezig om evenementen rond het migratie-thema op te lijsten.
Artistieke & culturele sector Communicatie Diversiteit Samenwerking
1 2 3 4 5 6 7