Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

23 okt.

perspective.brussels | De culturele praktijken van de bewoners in de wijken van de centrale kanaalzone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op woensdag 23 oktober organiseert perspective.brussels een lunch om een studie te lanceren rond de culturele en vrijetijdspraktijken van de Brusselaars. De studie richt zich op de inwoners van vijf centrale wijken van de Kanaalzone, een gebied waar verschillende socio-economische en ruimtelijke veranderingen op stapel staan.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
19 nov.

Lasso | Inspiratiedag Move It Kanal

Hoe kunnen jongeren volwaardig deelnemen aan de culturele wereld? Welke ervaringen in samenwerking tussen de culturele sector, het onderwijs en/of de jeugdsector zijn interessant om te delen? Hoe benaderen leerkrachten, jeugdwerkers, culturele bemiddelaars en anderen dit kruispunt van sectoren, instellingen, organisaties en mensen? Op dinsdag 19 november co-organiseren Lasso en Tour à Plomb - Hageltoren een tweetalige inspiratiedag over Move It Kanal, een stadsproject over de cultuurparticipatie van jongeren tussen 12 en 18 jaar van de Brusselse Kanaalzone.
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6 7