Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

20 mrt.

L'association Marcel Hicter pour la Démocratie Culturelle | Opleiding Res Urbis 2019

Deze opleiding is bedoeld voor culturele actoren in Brussel die een innovatief plan voor de stad voorstellen. Het is de bedoeling hun capaciteiten te versterken om hun project te ontwikkelen, hun praktijken te vergelijken en te begrijpen waarmee ze bezig zijn (stedelijk beleid, cultuurbeleid en -acties, sociale, politieke en economische kwesties). De opleiding richt zich op het beheer van culturele projecten. 
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6 7