Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Cultuurplan | Eerste stand van zaken (29/06/2010 @DeMunt)

Het Cultuurplan voor Brussel ligt al even op tafel. Begin 2010 werd beslist om zo snel mogelijk tot actie over te gaan en lanceerden het Réseau des Arts à Bruxelles en het Brussels Kunstenoverleg vier werkgroepen, met als missie het realiseren van enkele prioritaire voorstellen uit het Cultuurplan voor Brussel. Sinds januari komen deze werkgroepen maandelijks samen om de projecten concreet vorm te geven. Op dinsdag 29 juni brachten we de vier werkgroepen terug samen. Elke groep kreeg de gelegenheid om de stand van zaken van hun project toe te lichten. Na elke presentatie was er ook tijd voorzien voor vragen en discussie.Deze ontmoeting diende enerzijds om de culturele actoren en andere spelers binnen het Brusselse culturele leven te informeren. Tegelijk was het de ideale gelegenheid om linken te leggen tussen de verschillende projecten en de samenwerking in het kader van het Cultuurplan voor Brussel nog meer te bevorderen.De voormiddag kon rekenen op een grote interesse (meer dan 120 aanwezigen) zowel binnen de Brusselse culturele sector als daarbuiten.
Cultuurplan Artistieke & culturele sector
12 13 14 15 16 17 18 19 20