Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

RAB/BKO | BRXLBRAVO (2005-2009)

BRXLBRAVO? Een Brussels kunstenfeest om het gevarieerde artistieke landschap van Brussel in de verf te zetten met een gemeenschapsoverschrijdend en multidisciplinair project – een project dat op initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles sinds 2003 werd uitgewerkt met de medewerking van meer dan 200 Nederlandstalige als Franstalige culturele organisaties. Een derde editie vond plaats op 2, 3 en 4 oktober 2009. 
Artistieke & culturele sector
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20