Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Kunstenfestivaldesarts & Brussels Academy | Eric Corijn: Brussel, mijn plek in de wereld

Naar aanleiding van de theatervoorstelling '100% Brussels' van Rimini Protokoll tijdens het Kunstenfestivaldesarts 2014, heeft Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, de tekst 'Brussel, mijn plek in de wereld' geschreven. Hij analyseert er de huidige situatie van Brussel als stad en hoofdstad, als groeiende stad binnen België en Europa. Afsluiten doet hij met een nieuwe missie voor de stad Brussel.  
Artistieke & culturele sector
Documentatie

NICC, VOBK, oKo & VVC | Commentaar op vernieuwd Kunstendecreet

Op 4 september 2013 werd in het Vlaams Parlement het ‘Voorstel van decreet houdende de ondersteuning van de professionele kunsten d.d. 15 juli 2013’ voorgesteld.In deze tekst werd zeer veel rekening gehouden met de vele bekommernissen die de belangenbehartigers NICC, VOBK, oKo en VVC meegaven ter voorbereiding van de conceptnota’s, maar ook ter gelegenheid van de parlementaire hoorzitting van 25 mei jl.NICC, VOBK, oKo en VVC bundelden vervolgens hun commentaar op het recent voorgestelde voorstel van vernieuwd Kunstendecreet. Deze commentaar werd ondertussen bezorgd aan de initiatiefnemende parlementsleden, aan minister van Cultuur Joke Schauvliege en haar kabinet en aan de administratie. Nu kunnen zij hiermee in de verdere afwerking rekening houden. Dit kan enkel leiden tot een verdere optimalisatie van het kunsten- en kunstenaarsbeleid.De volledige commentaar kan je hieronder downloaden, net zoals de tekst van het voorstel van decreet.
Artistieke & culturele sector