Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Publicatie: Et si on partageait la culture? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur (Serge Saada)

Op basis van heel concrete voorbeelden uit zijn ervaring als vormingsmedewerker bij Culture du Coeur, geeft Serge Saada in het boek 'Et si on partageait la culture?' een rijke en vernieuwende blik op cultuurbemiddeling. Hij verdedigt daarbij de idee van het potentieel van de kijker, een kijker die de tijd krijgt om zichzelf vorm te geven, als iemand wiens eigen cultuur niet zal veroordeeld worden door de geïnstitutionaliseerde cultuur. Meer info >>>
Artistieke & culturele sector