Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Cultuurplan | Inzet, doelstellingen, werkmethode, organisatiesstructuur, prioriteiten & actieplan

Inzet en doelstellingen Het ontwikkelen van een cultureel toekomstplan voor Brussel is één van de acties uit het Actieplan 2007-2008 en is dé prioriteit voor het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles. Dit traject wordt financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.  Het Cultuurplan voor Brussel wil een coherente toekomstvisie voor de culturele sector in Brussel ontwikkelen, gedragen door alle culturele actoren in Brussel.  Volgende doelstellingen staan daarbij centraal:
Cultuurplan Artistieke & culturele sector