Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

KVS & Théâtre National | Toernee Capitale | Samenwerking NL/FR in Brusselse culturele sector

Voor het eerst zal het programma van de KVS en Théâtre National voor het seizoen 2015-2016 volledig hetzelfde zijn onder de noemer 'Toernee Capitale'. In de interviews naar aanleiding van de aankondiging ervan, wordt ook een stand van zaken opgemaakt van de samenwerking in Brussel over de taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Op deze pagina verzamelen we enkele artikels.
Artistieke & culturele sector Samenwerking