Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Het Brusselse museumdebat | Communiqué MZM: Vijf jaar zonder een museum voor moderne kunst volstaat ! (update 02 februari 2016)

Sinds februari 2011 is het Brusselse museum voor moderne kunst gesloten omwille van de beslissing van de directeur. Zijn keuze zorgde voor heel wat reacties en meningen binnen de culturele sector. Onder het motto "Vijf jaar zonder een museum voor moderne kunst volstaat !" pleit de actiegroep Museum zonder Museum opnieuw voor het toegankelijk maken van de collectie. 
Artistieke & culturele sector Beleid
Documentatie

Jan Goossens | Interview: "Terrorisme, Front national: quelle réponse peut apporter la culture?"

Jan Goossens, 15 jaar lang artistiek directeur van de KVS, staat op het punt te vertrekken naar het Festival danse et théâtre van Marseille. In een gesprek met Guy Duplat voor La Libre, bespreekt hij de belangrijke rol van cultuur in de actuele context en de mogelijkheden om actie te voeren tegen de gebeurtenissen die de laatste maanden in Brussel plaatsvonden.
Artistieke & culturele sector
Documentatie

RAB/BKO & Brussels Academy | Documentatie | Lessenreeks: De culturele sector in Brussel (nov.-dec. 2015)

Na het succes van de eerste editie, organiseren BKO/RAB in samenwerking met de Brussels Academy in het najaar van 2015 opnieuw een lessenreeks over de culturele sector in Brussel.  Vijf lessen om te begrijpen hoe de vork in de steel zit: de geschiedenis van de kunstensector, het complexe Brusselse cultuurbeleid en het kunstenlandschap vandaag de dag. Na elke les, kunnen jullie de presentaties onderaan deze pagina vinden.
Artistieke & culturele sector Beleid