Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

06 sep.

​La Bellone | 3days4ideas

Van 6 tot 8 september worden in de Brusselse binnenstad, die een grote concentratie aan plekken voor kunstcreatie, verenigingsleven en alternatieve initiatieven kent, voor de eerste keer ontmoetingen en gesprekken georganiseerd omtrent de verschillende benaderingen en manieren om “ideeën te delen”. 3days4ideas vindt plaats in La Bellone, de Beursschouwburg, Passa Porta, Le Lac, Le Space en Globe Aroma. Op diverse manieren en in formats die specifiek zijn ontwikkeld in functie van elk voorgesteld idee, ontvangen een 15-tal spre(e)k(st)ers met een artistiek, theoretisch en/of associatief-activistisch profiel een groep alerte en nieuwsgierige toeschouwers.
Artistieke & culturele sector Samenwerking
Oproep tot projectvoorstel

Brufeest | Oproep tot projectvoorstel – Realisatie van drie street art kunstwerken

Schepen van Cultuur en Toerisme, Karine Lalieux, werkt aan een ondersteuningsbeleid voor street art op het grondgebiedvan de Stad Brussel. Deze projectoproep beoogt de realisatie van drie originele street art kunstwerken op het plafond van de tunnels Nieuwland,Van der Weyden en Huidevetters in het hart van de Marollen. Kunstenaars kunnen een project voor één of meerdere tunnels invoeren tot en met 15 juli.
Artistieke & culturele sector
Oproep deelname

Cifas | Signal #7 | Oproep deelname - Workshop

Tijdens het SIGNAL #7 festival, geeft Maria Sideri aan Brusselaars van alle lagen van de bevolking, van alle geslachten en leeftijden de kans om deel te nemen aan een workshop van onderzoek over buurten waar je zelden of nooit komt. Deelnemers worden uitgenodigd om hun indrukken te delen, om mentale kaarten te creëren en teksten of liedjes te schrijven om deze ruimtes terug te winnen. Dit werk zal resulteren in een performance/processie en eindigen met een feestelijk en kleurrijk moment op de locaties gekozen door de deelnemers. 
Artistieke & culturele sector Diversiteit Samenwerking
Oproep

Cinemaximiliaan | S.O.S. Projecthuis

Met het oog op de verkoop van het pand waar Cinemaximiliaan momenteel verblijft wil het projecthuis een breed netwerk activeren van culturele partners en invloedrijke figuren uit de humanitaire, artistieke en sociale sector om samen het pand aan te kopen middels een coöperatieve van een aantal individuen en instellingen. Op donderdag 28 juni om 16 uur is er een informatievergadering voor geïnteresseerde organisaties in het Cinemaximiliaan Projecthuis.  
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking
1 2 3 4 5 6