Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

13 jun.

UNITED STAGES | Forum | De cultuur is niet decoratief!

Sinds twee jaar engageert een vijftigtal socioculturele spelers uit Brussel en Wallonië zich onder het label UNITED STAGES voor het verdedigen van de solidaire en inclusieve waarden die onze sector na aan het hart liggen. In het kader daarvan wordt er op 13 en 14 juni een reflectieforum georganiseerd: twee dagen waarop er samen gekeken wordt naar de grondslagen van het label, de humanitaire, sociale of politieke perspectieven en de verwezenlijkte en toekomstige acties voor een rechtvaardige, solidaire en genereuze samenleving. 
Artistieke & culturele sector Diversiteit Samenwerking
1 2 3 4 5 6