Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Projectoproep

ILES | Artist Project - Projectoproep

Bent u als kunstenaar actief in de beeldende kunsten, in de podiumkunsten,... en staat u te popelen om een methodiek en een ondersteuning te krijgen voor de ontwikkeling van uw professionele project? Als onderdeel van zijn missie om te ondersteunen, te vormen en te informeren heeft Artist Project een persoonlijk ondersteuningsprogramma opgezet dat drie keer per jaar toegankelijk is via een kandidatuur. De volgende deadline is 12/02/2019.
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6