Agenda
Agenda

Kunstenpunt | Kick-off Do It Together

D.I.T. (Do It Together) startte als een open call aan kunstenaars en kunstorganisaties om samen de positie van kunstenaars te versterken. Het is een collectief traject waarbij – onder begeleiding van Kunstenpunt – ideeën worden ontwikkeld tot blauwdrukken voor concrete initiatieven. De oogst van de open call voor ideeën is binnen en op 1 juni kan je komen luisteren naar meer dan twintig verfrissende voorstellen die op heel verschillende manieren de positie van kunstenaars willen versterken. Afspraak op 1 juni vanaf 09u30 in de Ravensteingallerij.

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Le plan Canal va-t-il réindustrialiser la ville? (door Tom Sanders)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 16 december zal Tom Sanders (Bureau Bruxellois de la Planification) de volgende vraag behandelen:  "Le plan Canal va-t-il réindustrialiser la ville?" (in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy | Lessenreeks: "Religions et convictions multiples à Bruxelles": "Droits et devoirs du citoyen: comment faire à Bruxelles?" (door Henri Goldman & Julie Ringelheim)

Tijdens de serie "Religions et convictions multiples à Bruxelles" presenteert de Brussels Academy analyses, standpunten en discussies op basis van data en onderzoek.Op vrijdag 16 december zullen Henri Goldman (POLITIQUE) en Julie Ringelheim (UCL) hun gedachten presenteren onder de titel  "Droits et devoirs du citoyen: comment faire à Bruxelles?". (in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Comment redéployer le secteur productif à Bruxelles? (door Joachim De Clerck & Roeland Dudal)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 9 december zullen Joachim De Clerck en Roeland Dudal (Architecture Workroom) de volgende vraag behandelen: "Comment redéployer le secteur productif à Bruxelles?". (in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy | Lessenreeks "Religions et convictions multiples à Bruxelles": "Les interactions et les rapports interconvictionnels: les pratiques bruxelloises" (door Henri Goldman)

Tijdens de serie "Religions et convictions multiples à Bruxelles" presenteert de Brussels Academy analyses, standpunten en discussies op basis van data en onderzoek.Op vrijdag 9 december zal Henri Goldman (POLITIQUE) een presentatie geven rond het thema "Les interactions et les rapports interconvictionnels: les pratiques bruxelloises". (in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Luttes de classe à Bruxelles (door Francine Bolle & Jean Vandewattyne)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 18 november zullen Francine Bolle (ULB) en Jean Vandewattyne (UMONS/ULB) het volgende thema behandelen:  "Luttes de classe à Bruxelles". (in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Cultures de classes (ouvrière et bourgeoise) (door Xavier Breuil )

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 28 oktober zal Xavier Breuil (ULB) het volgende thema behandelen: "Cultures de classes (ouvrière et bourgeoise)".(in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy | Lessenreeks "Religions et convictions multiples à Bruxelles": "Éduquer à la religion? Parents, communauté, école" (door Caroline Sagesser)

Tijdens de serie "Religions et convictions multiples à Bruxelles" presenteert de Brussels Academy analyses, standpunten en discussies op basis van data en onderzoek. Op vrijdag 28 oktober zal Caroline Sagesser (ULB/CIERL) een les geven onder de titel "Éduquer à la religion? Parents, communauté, école". (in het Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessennreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Origines et développement du peuple ouvrier de Bruxelles (door Florence Loriaux)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 21 oktober Florence Loriaux (CARHOP) het volgende thema behandelen: "Origines et développement du peuple ouvrier de Bruxelles".

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Bruxelles, capitale d’un pays industrialisé? (door Jean Puissant & Alain Doornaert)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 14 oktober vindt de tweede les plaats en zullen Jean Puissant (ULB) en Alain Doornaert (citydev.brussels) praten over de vraag "Bruxelles, capitale d’un pays industrialisé?". (in het Frans)

Lees meer
Agenda
Agenda

BRUSSELS ACADEMY & BOZAR | AGORA URBAN MASTER CLASSES: "MIGRATION AND EXPULSIONS" (DOOR SASKIA SASSEN, FR/EN)

De Brussels Academy organiseert in samenwerking met Bozar de Agora Urban Master Classes. Hiervoor nodigen ze professoren van verschillende universiteiten uit om een algemene blik te werpen op een stedelijke problematiek. Op maandag 10 oktober zal Saskia Sassen (Columbia University) een presentatie geven rond het thema "Migration and Expulsions". (in het Engels en Frans)

Lees meer
Agenda

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Comment Bruxelles est-elle devenue une ville industrielle? (door Jean Puissant)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. De eerste les vindt plaats op 7 oktober en wordt door Jean Puissant (ULB) gegeven. De titel van deze eerste editie is "Comment Bruxelles est-elle devenue une ville industrielle?". (in het Frans)

Lees meer
Publication

Cahier-Interact # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel.

Centraal in dit Cahier staat de samenwerking tussen de kunstensector en het socioculturele veld in Brussel. Vaak gaan culturele organisaties op zoek naar partners of sleutelfiguren, die het cultuurhuis helpen in hun zoektocht naar een nieuw of een ander publiek. En dan komen ze al snel bij de socioculturele verenigingen terecht. Wat zijn de sterktes van dergelijke samenwerkingen? Dragen die bij tot meer diversiteit en participatie? En wat is nodig om tot échte participatie te komen?
Aan de hand van interviews en praktijkvoorbeelden probeert dit Cahier inzicht te geven in de verschillende manieren van aanpak en hun voor- en nadelen: Zinneke, het festival ArtsΑ, het lokaal cultuurbeleid in Vorst, de samenwerking tussen GC EVerna en CC L'entrela' in Evere, Zinnema,Article 27 - het komt allemaal in bod in dit Cahier.

Lees meer
Documentatie

JES | Publicatie: Van Leegstand tot Leeggoed

Steeds minder mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben toegang tot betaalbare en degelijke huisvesting. Tegelijkertijd wordt het gewest geconfronteerd met enorm veel leegstand. In 2009 besloten JES vzw, Samenlevingsopbouw vzw, Bij Ons vzw en Pigment vzw zelf een alternatieve en innovatieve woonvorm te creëren voor en met hun gasten en daar ook een politiek signaal rond te geven. Daarnaast brachten ze ook een publicatie uit over het project Leeggoed. 


Lees meer
Documentatie

Lasso | Publicatie 'Kunstenaars en de klas - focus Brussel'

Op vrijdag 26 februari 2016 stelde Lasso, het Brussels Netwerk voor Cultuurparticipatie en Kunsteducatie, haar nieuwste publicatie voor in het ABC-huis (Art Basics for Children) in Schaarbeek. De inspiratiegids ‘Kunstenaars en de klas – focus Brussel’ biedt een concrete roadmap aan al wie zijn schouders wil zetten onder een artistiek project in of met een klas. In een mix van interviews, citaten, overzichten en concrete tips en tricks laten we verschillende thema's aan bod komen: de effecten van een artistiek project op de leerlingen en leerkrachten, de gedragenheid van een artistiek project binnen de school, drempels, valkuilen, en succesfactoren, … 

Lees meer
Documentatie

OPC France | La Revue des Politiques Culturelles #47 "Culture et créativité : les nouvelles scènes"

De 47ste publicatie van la Revue des Politiques Culturelles buigt zich over de evolutie van buurten en culturele districten, steden en creatieve clusters. Het document baseert zich op de bevinding van een progressieve verschuiving van de buurt naar cluster en van cultureel naar creatief, met aandacht voor de groeiende economische belangen worden getoond en de marginalisering van de rol van creatie.

Lees meer
Documentatie

Het Brusselse museumdebat | Communiqué MZM: Vijf jaar zonder een museum voor moderne kunst volstaat ! (update 02 februari 2016)

Sinds februari 2011 is het Brusselse museum voor moderne kunst gesloten omwille van de beslissing van de directeur. Zijn keuze zorgde voor heel wat reacties en meningen binnen de culturele sector. Onder het motto "Vijf jaar zonder een museum voor moderne kunst volstaat !" pleit de actiegroep Museum zonder Museum opnieuw voor het toegankelijk maken van de collectie. 

Lees meer
Documentatie

RAB / BKO, de Brusselse Museumraad, Cultuurcentrum Brussel & Concertation des centres culturels bruxellois | Verslag Nieuwjaarsdrink 2016 | Horizon 2030 - De beloftes van het beleid

Op maandag 18 januari 2016 organiseerden het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse Museumraad (BMR), Cultuurcentrum Brussel (CCB) en de Concertation des centres culturels bruxellois (CCCB) voor de derde keer hun gezamenlijke nieuwjaarsdrink de Nouvel An, in het Théâtre National. Voorafgaand aan de receptie hebben de netwerken het woord gegeven aan verschillende sprekers vanuit zowel de culturele sector als het beleid om hun ervaringen te delen omtrent samenwerking over sector-, taal- en disciplinegrenzen heen.

Lees meer
Documentatie

RAB/BKO, Article 27 Bruxelles, Lasso, Concertation des Centres Culturels Bruxellois & Cultuurcentrum Brussel | VERSLAG | Studiedag: Cultuur au pouvoir

Op 26 november 2015 organiseerden RAB/BKO, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en Concertation des Centres Culturels bruxellois in het OCMW van Sint-Gillis een studiedag met de titel “Cultuur au pouvoir, over de sociale rol van kunst en cultuur”. Deze bijeenkomst was het resultaat van een jarenlange werking van de verschillende netwerken. Op deze pagina verzamelen we alle verslagen, presentaties en artikels van deze dag.

Lees meer
Documentatie

RAB/BKO & Brussels Academy | Documentatie | Lessenreeks: De culturele sector in Brussel (nov.-dec. 2015)

Na het succes van de eerste editie, organiseren BKO/RAB in samenwerking met de Brussels Academy in het najaar van 2015 opnieuw een lessenreeks over de culturele sector in Brussel.  Vijf lessen om te begrijpen hoe de vork in de steel zit: de geschiedenis van de kunstensector, het complexe Brusselse cultuurbeleid en het kunstenlandschap vandaag de dag. Na elke les, kunnen jullie de presentaties onderaan deze pagina vinden.

Lees meer