BLL

News

FWB Culture | Des artistes mieux accompagnés dans le développement et la diffusion de leurs projets

De minister van Cultuur voor de Franse Gemeenschap, Alda Greoli, kondigde de resultaten aan van haar projectoproep voor de structurele ondersteuning van managementbureau's in de culturele sector dat ze samen met Wallonie-Bruxelles International lanceerde in juli 2016. De 5 gekozen organisatie's zullen ondersteund worden in hun volgende missie: soutien aux artistes et compagnies émergentes, de promotion de ces artistes et de diffusion de leurs créations sur les scènes nationales et internationales.

Lees meer
News

FWB / BLL | Bouger les Lignes traject halverwege: Overzicht van de koepels "Démocratie et Diversité culturelles" & "Plan culturel numérique" voorgesteld aan Alda Greoli

Op 28 september kwamen verschillende culturele spelers samen onder de circustent 'Baladins du Miroir' in Louvain-la-Neuve voor de start van het culturele seizoen en in kader van het traject "Bouger les Lignes' van de Franse Gemeenschap. De deelnemers van de koepels "Démocratie et Diversité culturelles" & "Plan culturel numérique" (twee van de zes thema's Bouger les Lignes) deelden hun vaststellingen en aanbevelingen met de nieuwe Minister van Cultuur, Alda Greoli. Greoli, van haar zijde, maakte van de gelegenheid gebruik om haar boodschap te delen voor de start van het culturele seizoen en kort de eerste acties te delen die ondernomen werden sinds de werkgroep "Artiste au centre" hun overzicht deelden. Drie van de 6 werkgroepen deelden dus hun samenvatting al, terwijl de koepels "Entrepreneuriat culturel" en "Nouvelle gouvernance culturelle" zullen gepresenteerd worden op 26 januari 2017 in Charleroi. De laatste groep, "Ecole et culture" wordt echter opgenomen en verdergezet in het kader van Pacte pour un Enseignement d'excellence. Lees hieronder het persbericht over de presentatie van de twee koepels. [persbericht in het Frans] 

Lees meer
News

BLL | Voorstel van de Alliance Culture-Ecole voor een 'Parcours d’éducation culturelle et artistique' (PECA)

Op maandag 23 januari 2017 werden de resultaten van de koepel "Alliance Culture Ecole" binnen het Bouger Les Lignes-proces gespresenteerd aan het grote publiek. Als centrale onderwerp na deze synthese wordt een voorstel gedaan om in alle scholen van de FWB (Fédération-Wallonie-Bruxelles) een "parcours voor culturele en artistieke opvoeding"  in te schakelen. [persbericht in het Frans]

Lees meer
Documentatie

BLL | Syntheses van de koepels "Nouvelle Gouvernance" en "Alliance Culture-Ecole"

De syntheses van de twee laatste koepels van de Bouger Les Lignes-operatie werden gepublieerd: enerzijds de finale synthese van de koepel "Alliance Culture-Ecole" (in het kader van de Pacte pour un enseignement d'excellence), en anderzijds, de intermediaire synthese van de koepel "Nouvelle gouvernance" (waarvoor men tot 27/1 zijn aanbevelingen en commentaar kon opsturen). [artikel in het Frans]

Lees meer
News

FWB - BLL | Einde van het traject Bouger Les Lignes

Meer dan 600 personen kwamen samen op de site van Rockerill in Charleroi voor het einde van de consultatieve fase van het Bouger Les Lignes-project van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Het project werd 2 jaar geleden gelanceerd om de werking van en visie op het cultuuraanbod te herzien en vernieuwen. De 6 verschillende koepels formuleerden 804 aanbevelingen, die momenteel in handen zijn van de Minister, en die de uitvoering (budget, fasen, ...) ervan heeft toevertrouwd aan meerdere opvolgingscomités. [artikel in het Frans]

Lees meer
Documentatie

Bouger Les Lignes | Het actieplan van de Minister van Cultuur, Alda Greoli

De Minister van Cultuur van de Franse gemeenschap, Alda Greoli, maakte haar transversaal actieplan bekend op basis van de aanbevelingen van de consultatiefase van het Bouger Les Lignes-project. Het actieplan is gebaseerd op drie hoofdlijnen:  "fédérer, harmoniser, réguler" of "verenigen, afstemmen, regelen" , "développer, accompagner, promouvoir" of "ontwikkelen, begeleiding, promoten" en "[in]former, relier, diversifier" of "informeren/opleiden, verbinden, diversifieren". [artikel in het Frans]

Lees meer