Cahier - Interact # 7: Vrijwillig divers. Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties

Brusselse culturele organisaties doen vaak een beroep op vrijwilligers. Dit BKO/RAB Cahier – Interact # 7 plaatst het vrijwilligersbeleid in het breder kader van diversiteit. Vertrekkend van de resultaten van een bevraging bij de leden van BKO/RAB over hun vrijwilligersbeleid, is dit Cahier – Interact opgebouwd uit een theoretische analyse van een goed vrijwilligersbeleid, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden en nuttige tips & tricks om tot een evenwichtige en diverse vrijwilligersploeg te komen. Met interviews en praktijkvoorbeelden van het Plate-forme francophone du Volontariat, Kunstenfestivaldesarts, Brosella, centre culturel Le Fourquet, VK Concerts en Muntpunt & het Huis van het Nederlands Brussel
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 7 FR >>>
Cahier Interact 7 NL >>>