Cahier - Interact # 6: Kunstenaars maken de stad. Artistieke praktijken in Brussel

Na eerdere Cahiers - Interact  over onder andere personeelsbeleid en publiekswerking, gaat in Cahier # 6 alle aandacht naar de kunstenaars in Brussel. We vroegen aan journaliste Julie Rodeyns om een aantal interviews af te nemen met verschillende kunstenaars die in hun werk een centrale plaats geven aan de Brusselse stedelijke realiteit. Het gaat hierbij niet zozeer om sociaal-artistieke projecten, waarbij het uitgangspunt van het artistiek project vooral een sociale component heeft, maar wel om artistieke projecten van kunstenaars of collectieven die omwille van de keuze van de kunstenaar niet zelden een sociale dimensie krijgen. Julie Rodeyns sprak met Emilio Lopez Menchero, Jamal Boukhriss, Einat Tuchmann, Willy Thomas, Séverine Janssen, Els Opsomer, Anna Rispoli, Heike Langsdorf, het collectief Groupenfonction en ging mee guerillabreien met 'Yarn Bombing Bruxelles'.
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 6 FR >>>
Cahier Interact 6 NL >>>