Cahier - Interact # 3: Bemiddeling, plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in beweging: context en uitdagingen

Het derde deel van onze online publicatiereeks Cahiers Interact staat helemaal in het teken vancultuurbemiddeling in de Franse GemeenschapSabine de Ville, voorzitster van Culture et Démocratie en consultant op het terrein, geeft haar visie op bemiddeling. Ze doet dat in een veelomvattend artikel waarin ze antwoorden zoekt op vaakgestelde vragen over cultuurbemiddeling en over hoe cultuurinstellingen omgaan met hun publiek. Het artikel opent met een historische schets van cultuurbemiddeling in de Franse Gemeenschap. Daarna geeft ze haar persoonlijke analyse van de verschillende betekenissen van die term , waarna ze tot slot cultuurbemiddeling een plaats geeft in de hedendaagse samenleving. Het artikel wil een grondige reflectie zijn die wijd verspreid kan worden, over de gemeenschaps- en sectorgrenzen heen.
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 3 FR >>>
Cahier Interact 3 NL >>>