Cahier - Interact # 2: Until I find you. Over kunst- en cultuurparticipatie van nieuwkomers in Brussel

In het tweede deel van de reeks Cahiers - Interact focussen we op de manier waarop kunst en cultuur worden ingezet bij de integratie van nieuwkomers in Brussel. We beginnen het Cahier met een historische schets van de na-oorlogse migratie in Brussel door Hans Vandecandelaere. Daarna lichten we een aantal praktijkvoorbeelden uit over de link tussen cultuur en integratie. Zo hebben we Sarah Reader Harris geïnterviewd, die poëzieworkshops leidt in het Klein Kasteeltje, en Petra Broeders, die de samenwerking tussen literatuurhuis Passa Porta en het Klein Kasteeltje toelicht. Daarnaast hadden we een gesprek met Els Rochette, de coördinator van Globe Aroma, over de werking van haar organisatie. Als afsluiter beschrijft Laurent Ska, medewerker Atelier 210, het creatieproces van de theatervoorstelling 'Le Mouton et la Baleine'. Doorheen het volledige Cahier weven we het verhaal van Paul Kamisy, audiovisuele kunstenaar van Congolese afkomst die in Brussel woont en werkt.Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 2 FR >>>
Cahier Interact 2 NL >>>