Cahier - Interact # 1: Actie en reactie rond diversiteit en interculturaliteit in de Brusselse kunstensector

Gedurende twee jaar legden de leden van BKO en RAB een intensief parcours af met als doel de aanbevelingen in het Cultuurplan voor Brussel om te zetten in concrete acties. Eén van de vier werkgroepen – de Werkgroep Interculturaliteit – focuste op het hoofdstuk Brussel, Intercultureel uit het Cultuurplan en werkte acties uit rond publiekswerking, programmatie en personeelsbeleid.

De geleverde inspanningen van de Werkgroep Interculturaliteit 

resulteerden in een leerrijk verhaal, dat BKO/RAB graag willen delen met de leden van de netwerken en andere (culturele) actoren in Brussel en er buiten.

Deze publicatie vormt het eindpunt van de Werkgroep Interculturaliteit maar is tegelijk een nieuwe start voor de verdere werking van BKO/RAB rond de Brusselse diversiteit.Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 1 FR >>>
Cahier Interact 1 NL >>>