Nieuws

Working in the Arts | Participatieplatform

Het participatieplatform Working in the Arts wil cultuurwerkers de kans geven om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in hun huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen.


Het participatietraject organiseert een online forum en focusdebatten over de grenzen van de disciplines, landstalen en regio’s heen.

Voor professionals in de culturele sector is de praktijk vaak complex. Sommigen werken het grootste deel van hun carrière binnen dezelfde structuur of samenwerkingsverbanden, maar de meesten werken in verschillende omgevingen, in kortlopende projecten, vaak als freelancer of in andere onzekere (combi-) statuten. Mensen in de cultuursector werken hard, maar al te vaak in moeilijke en onzekere omstandigheden.

Verbetering van de arbeidssituatie in de kunsten- en cultuursector is een van de belangrijkste doelstellingen van het project Working in the Arts. Om dit te bereiken wil de regering een breed debat op gang brengen over de klassieke thema's van de sociale zekerheid. De participatie van de belanghebbenden moet een fundamentele rol spelen bij deze verbetering. Ook de afstemming tussen het sociaal statuut van kunstenaars met de zelfstandige activiteit en de transitiemechanismes vanuit en naar het stelsel voor zelfstandigen worden bekeken. Er wordt onder meer gevraagd om ervaringen te delen met KVR's en de kunstenaarskaart, of ideeën over het kunstenaarsstatuut en de kunstenaarscommissie. 

Deze uitdagingen en voorstellen zullen gebundeld worden en als input dienen voor een Technische Werkgroep die recentelijk werd opgestart en waar technische experts concrete voorstellen zullen uitwerken die beantwoorden aan de noden van het veld. Deze aanpak is historisch omdat ervoor gekozen wordt om met cultuurwerkers als ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan vooraleer een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

Mis het moment dus niet! Help mee in de strijd voor een beter statuut en roep iedereen uit de sector op om het debat te voeden.

  • Meer info via deze link >>>

Artistieke & culturele sector Tewerkstelling

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur