Nieuws

WIELS | Een tentoonstelling over de afwezigheid van een museum voor hedendaagse kunst in Brussel

In het kader van haar tiende verjaardag organiseert WIELS, het centrum voor hedendaagse kunst, de tentoonstelling "Het afwezige museum". Deze tentoonstelling bevraagt de rol van musea vandaag de dag en de afwezigheid van een museum voor hedendaagse kunst in onze hoofdstad. 

"Dans cette exposition spéculative, des œuvres existantes et des nouvelles productions d'artistes contemporains s'avancent sur les questions qu'un musée devrait soumettre à l'attention du public, sur les lacunes dans les collections muséales, sur les histoires alternatives qui devraient être racontées, ou sur les identités qui mériteraient d'être représentées." (rtbf.be)

De tentoonstelling (20/04/17 > 13/08/17), die de basis vormt voor verschillende artistieke interventies tijdens het Kunstenfestivaldesarts, vindt niet enkel plaats in het WIELS maar ook in twee naburige gebouwen, het BRASS en de Métropole. De drie gebouwen vormen samen het historische erfgoed van de oude Wielemans Brouwerij. 

De tentoonstelling werd opgezet rond twee complementaire benaderingen

"Op de tweede verdieping van het kunstencentrum wordt er gekeken naar de kunsthistorische en sociale context van Brussel en België. De nadruk ligt daar op de afwezigheden binnenin museale collecties in ons land in tegenstelling tot de aanwezigheid van bepaalde problemen in het publieke debat. Deze sectie krijgt de titel "Het afwezige (Museum)".
De andere ruimtes van de expo vallen onder de titel "Het (afwezige) museum" en vormen een suggestie voor het kunsthistorisch programma dat een toekomstig museum voor hedendaagse kunst van Brussel kan definiëren." (bruzz.be)Sources:

Citroën Artistieke & culturele sector Stadsontwikkeling

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking