Persbericht

VUB en ULB lanceren konekt.brussels

Vanaf het academiejaar 2017-2018 lanceren de VUB en ULB een nieuw concept: konekt.brussels. Voor beide universiteiten een thuismatch op verplaatsing: de studenten trekken voor hun colleges het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in.

De studenten krijgen les in bedrijven, cultuurhuizen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, rechtbanken, sportclubs, musea, ocmw's, internationale instellingen en gevangenissen. Daar genieten ze ook onderwijs van mensen binnen deze organisaties, over dingen waar ze later zelf mee te maken krijgen.

Via konekt.brussels willen de VUB en ULB studenten verbinden met het werkveld en de complexe maar boeiende realiteit van een internationale stad. Ze bewandelen daarbij meerdere pistes:

  • BRUSSELS CITY CAMPUS: studeren in de stad, studeren mét de stad op bekende en minder bekende plekken.
  • ART&SCIENCE: kunst en wetenschap ontstaan beide vanuit reflectie op de samenleving. Dat gegeven verdiepen ze, samen met culturele instellingen.
  • POP-UP UNIVERSITY WEEK: de week voor de lentevakantie ontdekken en bezetten alle opleidingen de stad en trekken massaal off campus.


Met konekt.brussels zetten VUB en ULB de diversiteit en pluraliteit van Brussel in de verf. We bouwen bruggen over disciplines, sectoren, gemeenschappen en culturen heen.

De toekomst is aan steden. Ze begint er ook. Als universiteit in de hoofdstad van Europa engageren de ULB en VUB zich om die toekomst mee vorm te geven. De studenten, docenten en onderzoekers zetten hun expertise in om Brussel sterker te maken door antwoorden te bieden op grootstedelijke, maatschappelijke uitdagingen.

konekt.brussels draait om duurzaam samenwerken in de stad. Met toekomstgerichte ondernemers, bevlogen mensen uit het middenveld, de culturele sector en de overheid. Samen vormen ze de studenten tot ambassadeurs van Brussel, kritische burgers en de maatschappelijke leiders van de toekomst.

www.konekt.brussels


Samenwerking Stadsontwikkeling

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling