Nieuws

Vlaamse Regering | Jan Jambon vindt vier miljoen voor projectsubsidies

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft vier miljoen euro extra gevonden voor de projectsubsidies, waardoor de aangekondigde besparingen op dat budget bijna volledig teruggedraaid worden en er alsnog een volwaardige tweede subsidieronde kan plaatsvinden. 


Op donderdag 16 april blijkt dat er nu dus toch nog vier miljoen extra gevonden is, waardoor het budget voor de projectsubsidies opnieuw in de buurt komt van het vorige budget. Dat nieuws is erg welkom na de besparingen en de gevolgen van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 die de sector momenteel zwaar treffen.

Enkele cijfers

In november vorig jaar kondigde minister Jambon een besparing van 60% aan op de projectsubsidies. Daar kwam vanuit de sector hevige kritiek op, ook omdat de projectsubsidies vooral gericht zijn op de kwetsbaarste groep uit het veld en vaak gebruikt worden door jonge, beginnende kunstenaars die niet binnen een grotere structuur of organisatie werken. Door de besparingen werd het budget van 8.400.000 euro gereduceerd tot 3.300.000 euro. 

In januari verhoogde de minister dat laatste budget vervolgens al enigszins tot 4.000.000 euro. 

Nu is er dus een aanvullende vier miljoen gevonden, waardoor het totaalbudget opnieuw in de buurt komt van de originele 8.400.000 euro. Deadline voor het indienen van subsidiedossiers is 15 mei. In de herfst wordt er vervolgens bekendgemaakt wie er subsidies ontvangt. 

Precariteit van de kunstenaar

De minister van Cultuur heeft het over "een tactische beslissing die gebruikmaakt van een gewijzigde omstandigheid, de coronacrisis, om een strategische doelstelling, de verbetering van de precaire positie van de individuele kunstenaar, te bereiken." 

“In deze tweede ronde, met indiendatum op 15 mei, wil ik nadrukkelijk aandacht besteden aan de precaire positie van de individuele kunstenaar. Een substantieel deel van deze middelen zal dan ook voorbehouden worden voor beurzen. Projecten met een maximale looptijd van één jaar zullen ook kunnen.”
Jan Jambon

Persoverzicht

NL/

Artistieke & culturele sector Beleid