Nieuws

Vlaamse Overheid | Nieuwe versie KIOSK

Op 27 april lanceert de Vlaamse Overheid een nieuwe versie van het KIOSK, de webapplicatie voor het indienen van subsidieaanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.


Wat verandert er? 

 1. de gebruikersomgeving;
 2. een aantal nieuwe en gewijzigde functionaliteiten;
 3. de toegang tot KIOSK;
 4. het aanstellen van vertegenwoordigers voor een organisatie of een persoon.

OPGELET: Op maandag 26 april 2021 is geen enkele versie van KIOSK beschikbaar.

Toe­gang tot KI­OSK via eID

Vanaf 27 april 2021 kunnen enkel vertegenwoordigers met een Belgische eID de KIOSK-dossiers beheren van: 

 • personen met een rijksregister- of BIS-nummer,  
 • organisaties met een ondernemingsnummer,  
 • lokale besturen,  
 • organisaties met inrichtende macht,  
 • onderwijs- en vormingsinstellingen,  
 • Vlaamse entiteiten 
 • en feitelijke verenigingen.

De inlogmethode via login en paswoord verandert naar inloggen met Belgische eID en andere digitale sleutels.

Enkel voor KIOSK-dossiers van buitenlandse personen en -organisaties verandert er niets. Zij blijven na 27 april 2021 inloggen in KIOSK via login en paswoord.

Waarom een nieuwe inlogmethode?

In de vernieuwde versie van KIOSK wordt het platform van de Vlaamse overheid gebruikt rond Toegangsbeheer (ACM) en Gebruikersbeheer (IDM)

Dit platform biedt belangrijke voordelen op het vlak van: 

 • informatieveiligheid; 
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 • toegang via sterke authenticatie (eID); 
 • single-sign-on: je moet je slechts eenmalig aanmelden om toegang te krijgen tot meerdere applicaties en loketten van de Vlaamse overheid.

Op­nieuw in­stel­len van ver­te­gen­woor­di­gers voor een or­ga­ni­sa­tie of een per­soon

Omdat het niet mogelijk is om automatisch te migreren van een minder sterke authenticatie (login + paswoord) naar een sterke authenticatie (eID of een andere digitale sleutel) moet elke aanvrager vanaf 15 maart 2021 de gebruikersrechten voor zijn vertegenwoordiger(s) opnieuw toekennen.

Artistieke & culturele sector

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur