Nieuws

Sven Gatz | Beleidsbrief Brussel 2016-2017

Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel schrijft jaarlijks een beleidsbrief waarin hij zijn plannen en ambities voor het komende jaar deelt. In deze Beleidsbrief Brussels 2016-2017 beschrijft hij "de geplande acties van het Vlaamse Brusselbeleid in 2017 met een terugblik op de realisaties van het afgelopen jaar. "


In deze brief vinden we heel wat gevoerde actie's en plannen terug, waaronder ook enkele trajecten waar RAB/BKO aan heeft meegewerkt of die de netwerken hebben opgezet. 

1. Gezamelijke culturele agenda voor Brussel 

Zo schrijft hij uitgebreid over het werk dat we samen met visit.brussels leverden voor het inzamelen van data voor de gezamelijke cultuuragenda, en over de richtlijnen die RAB/BKO samen met enkele experten hebben opgesteld voor de toekomst van een meertalige culturele agenda in Brussel: 

"Met betrekking tot de gemeenschappelijke cultuurcommunicatie-strategie met de andere overheden zullen de conclusies van het onderzoek van Cultuurnet worden ingebed in een ruimer Brussels verhaal waarin ook visit.brussels/BKO/RAB betrokken zijn. Er wordt een voorstel uitgewerkt met daarin een draaiboek, timing en begroting, op basis waarvan ik opnieuw met mijn collega’s zal samenkomen. Intussen zal Cultuurnet Vlaanderen met visit.brussels de beschikbaarheid van alle data ook formeel regelen met het oog op:

  •  Het voeden van de opvolger van agenda/BDW als cultuurmagazine (digitaal en papier) en van de promotiedragers van Muntpunt;
  • Het voeden van de databank van visit.brussels zelf via het fijnmazig Nederlandstaligenetwerk van gemeenschapscentra, bibliotheken, verenigingen…;
  • Het promoten van alle culturele aanbod in Brussel, ongeacht de taal, in Vlaanderenvia de dragers van Cultuurnet zelf." p 10

2. De invulling in Brussel van het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de

Franse Gemeenschap

Gatz beschrijft kort het Cultureel Samenwerkingsakkoord en de projectoproep die in het begin van 2016 werd gelanceerd en ook volgend jaar zal verder gezet worden. 

"In 2016 werd de eerste projectoproep in het kader van het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap gelanceerd. De oproep wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen. Liefst 94 projectaanvragen werden ingediend. 22 projecten werden ondersteund binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro. Ook in 2017 wordt deze oproep opnieuw gelanceerd." p.11

3. Themajaar Mixity 

Ook Mixity - het themajaar rond diversiteit dat in 2017 in Brussel zal plaatsvinden - wordt uitgebreid beschreven in de Beleidsbrief. Gatz onderstreept de nood aan positieve projecten voor de hoofdstad en de sterkte van de superdiversiteit. Daarnaast is ook de samenwerking tussen de verschillende overheden een stap in de positieve richting, schrijft Gatz. 

"Zoals gezegd zal ik in 2017 bijdragen en meewerken aan het gemeenschapsoverschrijdende Mixity-project dat wordt gecoördineerd door visit.brussels. Dat initiatief wordt gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de COCOF en de Vlaamse Gemeenschap en kan uitgroeien tot een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de grote Brusselse institutionele spelers. Eind september volgt er een persontmoeting en wordt het project afgetrapt met een grote concertavond onder de naam “MEET.MIXITY.brussels”. Het zwaartepunt van het themajaar ligt echter in 2017. 

Het is de bedoeling om de diversiteit van Brussel, die een onmiskenbaar element is van het DNA van deze stad, op een zeer brede wijze te benaderen en op een positieve manier uit te dragen: de superdiversiteit van Brussel als stad van migratie, de rol van Brussel als internationale hub, de rol van Brussel als Europese hoofdstad, de seksuele vrijheid, de religieuze diversiteit, de intergenerationele context… " p 26

Lees hier de volledige Beleidsbrief Brussel 2016-2017 >>>

Beleid