Nieuws

Vlaams Belang in culturele Raden van Bestuur

Door de verkiezingsresultaten van 25 mei komen er verkozenen van het extreem-rechtse Vlaams Belang in de Raden van Bestuur van Brusselse cultuurinstellingen terecht.

Cultuurpact

Een en ander leidt ons terug naar 1972. Toen sloten de grote politieke partijen (uitgezonderd de Volkunie) een akkoord: het Cultuurpact. Het doel van dit pact was het garanderen van de pluraliteit van openbare culturele instellingen en het tegengaan van discriminatie om ideologische, filosofische of politieke redenen. Die pluraliteit moet volgens het pact gegarandeerd worden door de samenstellingen van de raden van bestuur van culturele instellingen een weerspiegeling te laten zijn van het Vlaamse Parlement. Al sinds het begin van de 21ste eeuw echter wordt er door verschillende partijen gepleit voor een update van het Cultuurpact; het huidige pact zou niet meer van deze tijd zijn, een verzuiling in de hand werken en is niet aangepast aan onze heterogene samenleving. Verschillende opiniemakers pleitten al voor een vervanging van het Cultuurpact door een diversiteitspact.

25 cultuurinstellingen

Vlaams Belang zou door de nieuwe situatie zijn intrede kunnen doen in zo’n 25 Vlaamse ­cultuurinstellingen, ­waaronder ook een aantal in Brussel gevestigde instellingen, zoals Ancienne Belgique, Brussels Philharmonic, KVS en Muntpunt. Het gaat dan wel steeds slechts om één zitje.

"Hard ingrijpen kan het Vlaams Belang niet, ze kunnen hoogstens wat invloed uitoefenen. De raad van bestuur gaat vooral over het organisatorische en het zakelijke aspect van de vereniging, en veel minder over het programma."

Dave Sinardet in Bruzz


Persoverzicht

Meer over het Cultuurpact

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit

Nieuws

Plannen voor culturele pool Manchester krijgen vorm

Het Brusselse bureau BC Architects is gekozen om tussen nu en eind 2025 de transformatie van de culturele en artistieke pool Manchester te leiden en tot een goed einde te brengen. Brussels minister-president Rudi Vervoort, Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux en directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) Gilles Delforge stelden het toekomstige project voor.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

BHG | Persbericht | Behoud van de Brusselse beperkingsmaatregelen

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse Regering al vóór het Overlegcomité dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied.
Artistieke & culturele sector Covid-19