Nieuws

Vlaams Belang in culturele Raden van Bestuur

Door de verkiezingsresultaten van 25 mei komen er verkozenen van het extreem-rechtse Vlaams Belang in de Raden van Bestuur van Brusselse cultuurinstellingen terecht.

Cultuurpact

Een en ander leidt ons terug naar 1972. Toen sloten de grote politieke partijen (uitgezonderd de Volkunie) een akkoord: het Cultuurpact. Het doel van dit pact was het garanderen van de pluraliteit van openbare culturele instellingen en het tegengaan van discriminatie om ideologische, filosofische of politieke redenen. Die pluraliteit moet volgens het pact gegarandeerd worden door de samenstellingen van de raden van bestuur van culturele instellingen een weerspiegeling te laten zijn van het Vlaamse Parlement. Al sinds het begin van de 21ste eeuw echter wordt er door verschillende partijen gepleit voor een update van het Cultuurpact; het huidige pact zou niet meer van deze tijd zijn, een verzuiling in de hand werken en is niet aangepast aan onze heterogene samenleving. Verschillende opiniemakers pleitten al voor een vervanging van het Cultuurpact door een diversiteitspact.

25 cultuurinstellingen

Vlaams Belang zou door de nieuwe situatie zijn intrede kunnen doen in zo’n 25 Vlaamse ­cultuurinstellingen, ­waaronder ook een aantal in Brussel gevestigde instellingen, zoals Ancienne Belgique, Brussels Philharmonic, KVS en Muntpunt. Het gaat dan wel steeds slechts om één zitje.

"Hard ingrijpen kan het Vlaams Belang niet, ze kunnen hoogstens wat invloed uitoefenen. De raad van bestuur gaat vooral over het organisatorische en het zakelijke aspect van de vereniging, en veel minder over het programma."

Dave Sinardet in Bruzz


Persoverzicht

Meer over het Cultuurpact

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit

Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Hogere eindejaarspremie en betaalde opleidingen voor freelancers

Dankzij een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de minister van Cultuur heeft iedereen die in de podiumkunsten- en muzieksector werkt vanaf 2019 recht op een eindejaarspremie. Bovendien komen er middelen vrij voor het terugdringen van de onbetaalde werktijd van freelancers. Met die verwezenlijkingen willen de sociale partners in de sector de precaire omstandigheden van veel kunstenaars en kunstwerkers aanpakken. Dat meldt overleg Kunstenorganisaties (oKo).
Artistieke & culturele sector Beleid