Nieuws

visit.brussels | Herstelcampagne | Vijf steunfondsen

Onder de titel van No Br__sels without us lanceerde visit.brussels een herstelcampagne met onder meer verschillende steunfondsen en projectoproepen voor de Brusselse kunsten- en cultuursector. [Ondertussen is de deadline voor deze steunfondsen verlopen.]


[update 01/11/2020]

Op vrijdag 5 juni keurde de Brusselse regering een reeks maatregelen goed die de toeristische en culturele sector moet helpen bij de heropstart van de activiteiten. Het gaat onder meer om verschillende steunfondsen en projectoproepen en om een gezondheidslabel. Een nieuwe marketingcampagne onder de titel "No Br__sels without us" zal de relance ondersteunen.

"De toeristische, culturele en evenementensector maken op dit moment een crisis zonder voorgaande mee. Het zijn sectoren die van kapitaal belang zijn voor ons gewest. Ze zorgen rechtstreeks en onrechtstreeks voor heel wat jobs en dragen bij tot het imago en de internationale uitstraling van Brussel. Door de economische urgentie is een ambitieus herstelplan dat de getroffen sector steunt en informeert, absoluut noodzakelijk. Hiermee kunnen we opnieuw Brusselaars, Belgen en bezoekers uit het buitenland aantrekken en ervoor zorgen dat zij in veilige omstandigheden worden ontvangen. Dankzij het werk van visit.brussels en vertegenwoordigers uit de sector kunnen we met dit plan een eerste antwoord bieden aan de crisis in het toerisme. Hiermee gaat de herlancering von ons gewest definitief van start. Visit us, visit BrUSsels!"
- Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Persbericht).

De eerste fase van het herstelplan waarin de campagne past werd vrijdag goedgekeurd en omvat maatregelen als de invoering van een gezondheidshandvest en een hygiënelabel en de prijsvermindering van de Brussels Card 48h.

Fondsen en projectoproepen (update)

In het kader van het herstelplan werden ook verschillende fondsen en projectoproepen gelanceerd voor spelers in het kunsten- en cultuurveld.

Meer info over alle steunfondsen van visit.brussels >>>

1. Steunfonds voor Brusselse b2c-evenementen (deadline 30/10/2020)

2. Steunfonds voor investeringen in 'touchless' technologie (deadline 30/10/2020)

3. Steunfonds voor investeringen in gezondheid verbonden aan het label 'Hygiëne & Veiligheid' (deadline 30/10/2020)

4. Steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen (deadline 30/10/2020)

5. Steunfonds voor investeringen in digitale technologie (deadline 30/10/2020)

Gezondheidslabel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels lanceerden een gezondheidslabel dat de culturele en toeristische sector moet helpen bij de heropstart van hun activiteiten. Bedoeling is bezoekers uit binnen- en buitenland met een gerust hart te laten gebruikmaken van de Brusselse infrastructuur.

Het label werd samen met de internationale certificeringsinstantie SOCOTEC in het leven geroepen. Het protocol dat aan de basis ligt van dit label werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de federaties en de partners van de sectoren. Het zal worden bijgestuurd volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Wie komt in aanmerking voor dit label?

Het gaat om de toerisme- en cultuursector. Meer bepaald gaat het om:

  • attracties & musea
  • toeristenaccommodaties
  • rondleidingen
  • horeca
  • zalen
  • evenementen & beurzen

De principes die in acht moeten worden genomen om het label te verkrijgen

Om het label te verkrijgen, moeten alle operatoren algemene maatregelen en minimale preventievoorschriften respecteren die gebaseerd zijn op het protocol en die specifiek zijn voor elke sector, om veilige contacten te garanderen en zo de gezondheid van het publiek te beschermen.

Hoe verkrijg je het label?

Het label is toegankelijk voor alle culturele en toeristische partners die dat wensen en is gratis voor de aanvrager. Het enige dat nodig is, is het sturen van een aanvraagdossier met de vereiste bestanden.

Het aanvraagdossier moet worden gestuurd naar label.visit.brussels@socotec.com en label@visit.brussels in kopij.

Meer info over het gezondheidslabel >>>

Nuttige links

Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19