Nieuws

Stad Brussel | Uitbating van het Koninklijk Circus toevertrouwd aan Brussels Expo, ten nadele van de Botanique

Op dinsdag 15 november 2016 heeft de Gemeenteraad van Stad Brussel de beslissing van het Schepencollege goedgekeurd om de uitbating van het Koninklijk Circus toe te wijzen aan Brussels Expo. Brussels Expo is een vzw van de Stad zelf met onder meer burgemeester Yvan Majeur als lid en Philippe Close, Schepen van Toerisme, als voorzitter. De Botanique, die de zaal 27 jaar uitbaatte, (maar vorig jaar haar concessie verloor) tekent beroep aan en vraagt een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State tegen deze beslissing. (update 22/11/16) Naast de kwestie van onpartijdigheid en het belangenconflict, borrelt hier ook opnieuw de vraag en bezorgdheid op over de rol van het beleid op vlak van cultuur. 


Even ter herinnering; Stad Brussel, eigenaar van het Koninklijk Circus, verbrak vorig jaar haar conventie met de Botanique om zelf gebruik te kunnen maken van de zaal. Botanique tekende daartegen beroep aan, waardoor de Stad verplicht werd een openbare aanbesteding te lanceren. Twee kandidaten dienden een dossier in; Botanique, gesteund (met 23 miljoen euro) door de privéonderneming Sportpaleis en de Stad zelf, via haar vzw Brussels Expo (met als Voorzitter Philippe Close, schepen van Toerisme bij Stad Brussel). De keuze en voorkeur van het gemeentebestuur om het Koninklijk Circus aan Brussels Expo te geven, is dus allesbehalve verwonderlijk. Hoewel alles via een openbare, officiële procedure is verlopen, kunnen er vragen gesteld worden bij de onpartijdigheid van deze keuze en het belangenconflict van de voorzitter en leden van Brussels. 

"Er moet worden bestudeerd of de stad een juridische entiteit is die volledig losstaat van Brussels Expo en of hun link een probleem is. De Raad van State moet oordelen of de entiteit die de beslissing neemt en diegene die er de voordelen van geniet, niet te veel met elkaar zijn verstrengeld." (Jean Demannez, deredactie.be)

Anderzijds rijst deze keuze ook veel vragen op over de rol van de overheid ten opzichte van de culturele sector. Laten we niet vergeten dat Brussels Expo momenteel ook organisator is van het Brussels Summer Festival en uitbater van Paleis 12 en de zaal La Madeleine en vanaf de zomer 2017, dus ook het Koninklijk Circus. 

Il y a quelques semaines, Joëlle Milquet, conseillère communale CDh et ancienne ministre de la culture nous [rtbf] confiait craindre que toute cela n’était qu’une mascarade. Elle déplorait en tous cas l’attitude la Ville sur ce dossier. "Il y a une sorte de confusion des rôles où le Pouvoir Public, en l'occurrence la Ville de Bruxelles, s’impose comme acteur public principal, un peu monopolistique en matière d’offres culturelles." (rtbf.be)

Daarnaast laat deze overname van het Koninklijke Circus een bittere smaak achter bij de Bitanique. Jean Demannez, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Botanique, legt uit waarom:

"tout portait à croire que notre convention de trois fois neuf ans allait être reconduite. Ni le Botanique ni le Cirque Royal n'avaient imaginé un seul instant que cela allait s'interrompre en 2017. C'est très vexant par rapport au travail qui a été fait, c'est une forme de déni". Et le Président du conseil d'administration [...] rappelle que le Botanique a doublé l'occupation du Cirque Royal au fil de ses années de gestion, avec une fréquentation annuelle de 270 000 spectateurs par an. (rtbf.be)

"We hebben anderhalf miljoen geïnvesteerd in het Koninklijk Circus en we gingen dat bedrag afbetalen op 27 jaar, niet op 18. We blijven dus met een fiks verlies achter. Botanique toonde dat het kennis van zaken had en het Koninklijk Circus bood nog nog groeimogelijkheden." (Jean Demannez, deredactie.be)

Om de keuze van de Stad te verantwoorden, zegt schepen Mohamed Ouriaghli in een communiqué dat Brussels Expo een interessanter projectvoorstel indiende met meer plaats voor alternatieve inhoud zoals theater, dans, circus, urban arts en cinema. 

Tijdens een persconferentie onthulde Denis Delforge, CEO van Brussels Expo, een plan met 50 acties om de zaal te opnieuw te laten leven:

"le modèle que nous mettons en place depuis 80 ans: nous entretenons des infrastructures publiques grâce à des projets porteurs de valeur et qui servent au rayonnement de Bruxelles", 100% des marges générées étant réinvesties "dans les infrastructures que nous gérons" '(D. Delforge, focus.levif.be)

Deze herinvestering van winst in Brussels patrimonium zou een goed argument kunnen geweest zijn om te kiezen voor Brussels Expo in plaats van Botanique-Sportpaleis. Toch spreekt Paul-Henri Wauters, programmator bij Botanique deze logica tegen:

"[...] dans la logique Botanique-Sportpaleis, au regard des chiffres moyens du bilan des comptes réalisés ces dernières années, et cela sans augmenter l'activité, cela dégageait des marges suffisantes pour permettre d'investir en une fois 3 millions d'euros en rénovation le jour de l'ouverture du contrat. Il s'agit d'argent provenant de l'extérieur, investi à Bruxelles. Ce qui signifie, que du côté de la Ville de Bruxelles, cela lui aurait permis d'investir dans des choses plus urgentes." (letitsound.blogs.lalibre.be)

Verschillende oppositieleden in het schepencollege hadden eerder gevraagd om een onafhankelijke jury van experten in te schakelen voor de toewijzing van de zaal. Maar hun vraag werd niet gehoord of beantwoord... 

"Wij hebben beslist om geen jury van experten aan te stellen om de voorstellen te bestuderen. Het is de Grondregie van de Stad Brussel die de kandidaturen heeft bestudeerd en de winnaar heeft gekozen. Net zoals ze dat eerder ook al deden voor het Brusselse casino", vertelde schepen Ouriaghli. (deredactie.be)

De Raad van Bestuur van de Botanique besliste op 22 november 2016 om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het schepencollege van de Stad Brussel en vraagt de procedure van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid aan bij de Raad van State. 

BRONNEN:

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Toerisme

Nieuws

MuseumPASSmusées | Eerste Belgische museumpas schiet uit de startblokken met 6.000 exclusieve passen

Met één pas meer dan 100 musea bezoeken in België. Vanaf september is het eindelijk mogelijk. Om dat in de verf te zetten, start museumPASSmusées met de voorverkoop van 6.000 exclusieve museumpassen, ontworpen door zes Belgische kunstenaars. Goed voor één jaar lang gratis museumbezoek ! De musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië presenteren zich met dit project samen op één kaart met de steun van de ministers van Cultuur Sven Gatz en Alda Greoli. 
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking
Nieuws

Eén meertalig communicatiebeleid voor culturele activiteiten in de hoofdstad

Herinner je je nog het voorstel 27 uit het Cultuurplan voor Brussel (2009): "De cultuursector pleit er ook voor dat die organisatie (die zich met cultuurmarketing bezighoudt, nvdr) de krachten die verschillende overheden totnogtoe voor meerdere soortgelijke communicatiekanalen, inzetten, bundelt in - één enkel agenda-magazine, gratis en meertalig, [...] en - één enkele agenda-site (cultuur- en vrijetijdssite) meertalig, met een redactionele insteek en o.m. profiling-faciliteiten en mailservices." Wel, sinds 17 april, staan we een grote stap dichter bij de realisatie van dit voorstel want 5 ministers stemden ermee in om gezamenlijk een jaarlijks budget van € 200.000 vrij te maken ter ontwikkeling van een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatiestrategie voor Brussel !
Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Samenwerking
Nieuws

ENGAGEMENT, een anti-seksismecampagne voor de Belgische kunstensector

Sinds de publicatie van het artikel '#Wetoo: Waar dansers over praten wanneer ze over seksisme praten' en in de nasleep van #MeToo, kwamen Belgische dansers samen om problemen rond seksisme en grensoverschrijdend gedrag in hun sector te bespreken. Het gesprek begon in een gesloten Facebook-groep, #wetoo #makemovement, en werd verdergezet tijdens wekelijkse bijeenkomsten bij RoSa vzw. Uit het debat groeide het online en offline project ENGAGEMENT.
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Visit.brussels Awards : de negen winnaars zijn bekend

Negen culturele en toeristische initiatieven uit Brussel die hun stempel drukten op 2017 zijn op donderdag 29 maart tijdens de visit.brussels Award Ceremony & Networking Night gehuldigd. Na de publieksstemming bekroonde de jury van professionals uit de toeristische sector de projecten die in hun domein hebben meegewerkt aan de internationale uitstraling van Brussel in 2017.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling Toerisme