Nieuws

United Stages | Hoe reageren op een politie-inval?

United Stages heeft zojuist een tekst gepubliceerd met wat informatie en tips om te onthouden bij een politie-inval.

Sociale inspectie heeft het recht om in te grijpen ( en dit zonder waarschuwing) op werkplekken ( non-profitorganisaties inclusief). De inspectie kan - indien zij dat nodig acht- worden vergezeld door de gemeentelijke of federale politie. De inspectie mag dan de identiteit van elke aanwezige persoon op de site controleren. De gebouwen van non-profitorganisaties, scholen, sociale centra en alle werkplaatsen kunnen worden onderworpen aan sociale inspecties en mogelijk aan politiecontroles. 

Wat betreft politiegeweld, aarzel niet om elke politie-ingreep die u bijwoont, te filmen. Filmen van interventie is toegedaan indien :

- u de actie niet verstoort

- u tijdens de uitzending van de video oplet op de beeldrechten van de agenten en alle aanwezigen.

United Stages adviseert om het werk van Mathieu Beys (in het Frans) : Quels droits face à la police ?

Artistieke & culturele sector Diversiteit

Nieuws

United Stages: de cultuursector verenigt zich voor de vluchtelingen | RAB/BKO ondertekent het charter

Het jaar 2017 begon met een oproep voor de hele culturele sector om de verschrikkingen van de oorlog in Syrië en de toestroom van migranten aan te pakken, de eerste slachtoffers van een onmenselijk opvangbeleid. Om luid en klaar onze steun uit te spreken voor bedreigde burgers overal ter wereld, slachtoffers van geweld of van elke andere vorm van bedreiging, willen we als culturele wereld onze artistieke krachten bundelen en via onze verenigingen en ons publiek acties op touw zetten die echt iets kunnen veranderen. Een grote groep culturele spelers is dan ook meerdere keren samengekomen en vanuit hun verlangen om zich te verenigen en te engageren werd een label geboren: "United Stages". RAB/BKO is er trots op aan te kondigen dat het ondertekenaar van het handvest is en toetreedt tot het label!
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking