Nieuws

United Stages | Hoe reageren op een politie-inval?

United Stages heeft zojuist een tekst gepubliceerd met wat informatie en tips om te onthouden bij een politie-inval.

Sociale inspectie heeft het recht om in te grijpen ( en dit zonder waarschuwing) op werkplekken ( non-profitorganisaties inclusief). De inspectie kan - indien zij dat nodig acht- worden vergezeld door de gemeentelijke of federale politie. De inspectie mag dan de identiteit van elke aanwezige persoon op de site controleren. De gebouwen van non-profitorganisaties, scholen, sociale centra en alle werkplaatsen kunnen worden onderworpen aan sociale inspecties en mogelijk aan politiecontroles. 

Wat betreft politiegeweld, aarzel niet om elke politie-ingreep die u bijwoont, te filmen. Filmen van interventie is toegedaan indien :

- u de actie niet verstoort

- u tijdens de uitzending van de video oplet op de beeldrechten van de agenten en alle aanwezigen.

United Stages adviseert om het werk van Mathieu Beys (in het Frans) : Quels droits face à la police ?

Artistieke & culturele sector Diversiteit

Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.
Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking