Nieuws

United Stages | Hoe reageren op een politie-inval?

United Stages heeft zojuist een tekst gepubliceerd met wat informatie en tips om te onthouden bij een politie-inval.

Sociale inspectie heeft het recht om in te grijpen ( en dit zonder waarschuwing) op werkplekken ( non-profitorganisaties inclusief). De inspectie kan - indien zij dat nodig acht- worden vergezeld door de gemeentelijke of federale politie. De inspectie mag dan de identiteit van elke aanwezige persoon op de site controleren. De gebouwen van non-profitorganisaties, scholen, sociale centra en alle werkplaatsen kunnen worden onderworpen aan sociale inspecties en mogelijk aan politiecontroles. 

Wat betreft politiegeweld, aarzel niet om elke politie-ingreep die u bijwoont, te filmen. Filmen van interventie is toegedaan indien :

- u de actie niet verstoort

- u tijdens de uitzending van de video oplet op de beeldrechten van de agenten en alle aanwezigen.

United Stages adviseert om het werk van Mathieu Beys (in het Frans) : Quels droits face à la police ?

Artistieke & culturele sector Diversiteit

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit