Nieuws

Eén meertalig communicatiebeleid voor culturele activiteiten in de hoofdstad

Herinner je je nog het voorstel 27 uit het Cultuurplan voor Brussel (2009): "De cultuursector pleit er ook voor dat die organisatie (die zich met cultuurmarketing bezighoudt, nvdr) de krachten die verschillende overheden totnogtoe voor meerdere soortgelijke communicatiekanalen, inzetten, bundelt in - één enkel agenda-magazine, gratis en meertalig, [...] en - één enkele agenda-site (cultuur- en vrijetijdssite) meertalig, met een redactionele insteek en o.m. profiling-faciliteiten en mailservices." Wel, sinds 17 april, staan we een grote stap dichter bij de realisatie van dit voorstel want 5 ministers stemden ermee in om gezamenlijk een jaarlijks budget van € 200.000 vrij te maken ter ontwikkeling van een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatiestrategie voor Brussel !


Tijdens de Interministeriële Conferentie voor Cultuur, beslisten ministers Gatz, Greoli, Smet, minister-president Vervoort en Staatssecretaris Lanaan de samenwerking rond cultuurcommunicatie in Brussel te versterken. Daarom komt er een meer uitgebreid communicatieplatform via agenda.brussels waar de cultuurliefhebber een overzicht zal krijgen van alle culturele evenementen in de hoofdstad. Visit Brussels zal het initiatief trekken en samenwerken met bestaande kanalen zoals onder meer Bruzz, Uit in Brussel en culture.be.

De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VGC en  de COCOF bereikten een akkoord om de samenwerking te intensifiëren voor de promotie van het culturele aanbod in het Brussels gewest en om de strategie voor een gemeenschappelijke cultuurcommunicatie uit te rollen. Op die manier willen de Brusselse ministers de internationale ambitie van Brussel als kunststad kracht bijzetten.

Zowel langs Vlaamse als Franstalige kant bestaan sterke cultuurcommunicatiekanalen. Denk maar aan Uit in Brussel, BRUZZ-agenda en bijvoorbeeld culture.be. Elke agenda is waardevol maar geen enkele is volledig. Elk initiatief heeft zijn doelpubliek en communiceert vanuit haar eigenheid en opdracht. De agenda met het agenda.brussels label zal verwijzen naar dé exhaustieve cultuuragenda.

Om Belgische en internationale cultuurliefhebbers makkelijker hun weg te laten vinden in het cultureel aanbod dat de hoofdstad te bieden heeft komt er één gezamenlijk Brussels communicatiebeleid met o.m. een website die alle activiteiten bundelt.

Visit Brussels, het gewestelijk agentschap onder voogdij van minister-president Rudi Vervoort, krijgt daarvoor een regierol en zal instaan voor de uitwisseling van data tussen alle actoren langs Franstalige en Nederlandstalige kant en de 19 gemeenten. De databank agenda.brussels wordt het uniek invoerkanaal voor het Brussels cultuuraanbod. Zij zal de instrumenten voor cultuurcommunicatie van de gemeenschappen en gemeenschapscommissies blijvend ‘voeden’ met meertalige, culturele data. De website die daarnaast wordt uitgebouwd zal een meertalige referentiewebsite worden.

Deze aanpak, waarbij de overheden naast hun eigen initiatieven, een stuk gedeeld beleid ontwikkelen, moet de algemene promotie van Brussel als cultuurstad, nationaal en internationaal, beter ondersteunen.

De cultuurministers maken hiervoor 200.000 euro vrij waarvan 50.000 euro door zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse en Franse Gemeenschap gefinancierd wordt. De VGC en de Cocof ondersteunen het project met telkens 25.000 euro.


Revue de presse

FR

NL

Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Samenwerking

Nieuws

Nieuwe directie voor Tremplins

Het management van het vzw Tremplins - lid van de RAB - wordt vanaf heden toevertrouwd aan Florence Caulier. Zij heeft een diploma van kunstgeschiedenis en cultuurmanagement op zak, en staat bekend om haar bijdragen aan de realisatie van sociaal-culturele activiteiten bij WBI sinds een tiental jaren. Haar opdracht zal bestaan uit voornamelijk het werk voort te zetten van haar voorganger, Nacer Nafti, die nu Espace Magh leidt, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan voor het vzw.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

De undergroundscene in Brussel verzet zich en zet zich voort !

We hoorden het al in mei: de Recyclart werd verplaatst naar de oude drukkerij aan de Rue de Manchester in Molenbeek. Het was toen de beurt aan muziekclub Magasin 4 om goed nieuws te ontvangen over hun locatie: waar ze eerst in afwachting van de werken vertoefden mogen ze nu permanent blijven, in een gebouw naast het toekomstige Beco Park (vanaf 2023).  Met o.a. de C12 en de nieuwe Volta is het duidelijk dat de underground- en nachtscène in Brussel nog lang niet begraven is!
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur
Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.
2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme
Nieuws

Nieuwe directie voor Argos

Argos verwelkomt vanaf 1 december 2018 Niels Van Tomme als nieuwe algemeen directeur. Van Tomme ging na zijn studies (RITSC en KU-Leuven) aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), gevolgd door een benoeming als curator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar hij het onderzoek voerde naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in een inclusieve maatschappij.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling