Nieuws

Nieuwe hervorming voor de ondersteuning van permanente educatie

Op woensdag 10 oktober heeft de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles in de laatste lezing het ontwerpdecreet aangenomen om die van 2003 betreffende de ondersteuning van de actie van permanente educatie op het gebied van associatief leven te wijzigen.

[Tekst in het Frans]

Ce décret reconnaît et subventionne quelque 280 associations porteuses d’un travail exigeant d’expression, d’analyse critique, de débat et d’action collective de citoyens organisés et associés sur la plupart des enjeux sociétaux contemporains. Le texte est désormais envoyé au Parlement.

Pour rappel, la Déclaration de politique communautaire 2014-2019 prévoyait de mener une réflexion dans le courant de la législature afin de déployer l’Education permanente en évaluant l’adéquation des politiques en place avec les besoins du secteur.

La réforme proposée aujourd’hui s’inspire des fondements du décret du 17 juillet 2003 et lui donne, sur certains aspects, une traduction plus concrète. Elle est guidée par deux principes fondamentaux :
- Le respect de la charte associative (les principes de liberté d’association et d’organisation, de liberté d’expression, de légalité, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination) ;
- Le recentrage du décret sur des dimensions qualitatives avec de nouvelles pratiques de mise en œuvre du décret et de nouveaux modes de contrôle et d’évaluation.
Elle comporte également des mesures en faveur d’une plus grande transversalité entre les axes de reconnaissance du décret pour une plus grande cohérence de l’action globale des associations.

La réforme actuelle est fondée sur la dernière évaluation des politiques d’Education permanente, tel que prévu par le décret de 2003. Celle-ci a été menée avec efficacité, de façon constructive et avec le soutien et la participation active du secteur. Ce processus vise à ce que l’Education permanente puisse s’adapter aux mutations profondes que connaît notre société et poursuivre la recherche d’une démocratie renforcée, dans le champ culturel comme dans l’ensemble des politiques publiques.

Beleid

Nieuws

United Stages: de cultuursector verenigt zich voor de vluchtelingen | RAB/BKO ondertekent het charter

Het jaar 2017 begon met een oproep voor de hele culturele sector om de verschrikkingen van de oorlog in Syrië en de toestroom van migranten aan te pakken, de eerste slachtoffers van een onmenselijk opvangbeleid. Om luid en klaar onze steun uit te spreken voor bedreigde burgers overal ter wereld, slachtoffers van geweld of van elke andere vorm van bedreiging, willen we als culturele wereld onze artistieke krachten bundelen en via onze verenigingen en ons publiek acties op touw zetten die echt iets kunnen veranderen. Een grote groep culturele spelers is dan ook meerdere keren samengekomen en vanuit hun verlangen om zich te verenigen en te engageren werd een label geboren: "United Stages". RAB/BKO is er trots op aan te kondigen dat het ondertekenaar van het handvest is en toetreedt tot het label!
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking
Nieuws

Beëindiging van het bouwproject van het CIRK in Koekelberg

De ploeg van de Espace Catastrophe vernam vorige vrijdag de beslissing van de nieuwe gemeenteraad van Koekelberg, onder leiding van Ahmed Laaouej, om een einde te maken aan het CIRK, Centre International des Arts du Cirque, waarvan de eerste constructiefase normaal gezien in maart zou beginnen. Deze unaniem genomen beslissing maakt een einde aan een proces van lange adem dat van Brussel, vaak gezien als een "internationale hoofdstad van het circus", de referentie wilde maken: een aantrekkingspool in dienst van een volledige sector in volle bloei. Ter herinnering: het was op uitnodiging van de Gemeente Koekelberg, in 2011, dat het plan voor het bouwen van het CIRK er kwam. 
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking Stadsontwikkeling
Nieuws

Energie Pack | Gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Als gevolg van de projectoproep "Energie Pack" die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 laureaten die de ondernemingssector en non-profitsector vertegenwoordigen: het gaat onder meer om BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid