Nieuws

Nieuwe hervorming voor de ondersteuning van permanente educatie

Op woensdag 10 oktober heeft de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles in de laatste lezing het ontwerpdecreet aangenomen om die van 2003 betreffende de ondersteuning van de actie van permanente educatie op het gebied van associatief leven te wijzigen.

[Tekst in het Frans]

Ce décret reconnaît et subventionne quelque 280 associations porteuses d’un travail exigeant d’expression, d’analyse critique, de débat et d’action collective de citoyens organisés et associés sur la plupart des enjeux sociétaux contemporains. Le texte est désormais envoyé au Parlement.

Pour rappel, la Déclaration de politique communautaire 2014-2019 prévoyait de mener une réflexion dans le courant de la législature afin de déployer l’Education permanente en évaluant l’adéquation des politiques en place avec les besoins du secteur.

La réforme proposée aujourd’hui s’inspire des fondements du décret du 17 juillet 2003 et lui donne, sur certains aspects, une traduction plus concrète. Elle est guidée par deux principes fondamentaux :
- Le respect de la charte associative (les principes de liberté d’association et d’organisation, de liberté d’expression, de légalité, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination) ;
- Le recentrage du décret sur des dimensions qualitatives avec de nouvelles pratiques de mise en œuvre du décret et de nouveaux modes de contrôle et d’évaluation.
Elle comporte également des mesures en faveur d’une plus grande transversalité entre les axes de reconnaissance du décret pour une plus grande cohérence de l’action globale des associations.

La réforme actuelle est fondée sur la dernière évaluation des politiques d’Education permanente, tel que prévu par le décret de 2003. Celle-ci a été menée avec efficacité, de façon constructive et avec le soutien et la participation active du secteur. Ce processus vise à ce que l’Education permanente puisse s’adapter aux mutations profondes que connaît notre société et poursuivre la recherche d’une démocratie renforcée, dans le champ culturel comme dans l’ensemble des politiques publiques.

Beleid

Nieuws

Nieuwe directie voor Tremplins

Het management van het vzw Tremplins - lid van de RAB - wordt vanaf heden toevertrouwd aan Florence Caulier. Zij heeft een diploma van kunstgeschiedenis en cultuurmanagement op zak, en staat bekend om haar bijdragen aan de realisatie van sociaal-culturele activiteiten bij WBI sinds een tiental jaren. Haar opdracht zal bestaan uit voornamelijk het werk voort te zetten van haar voorganger, Nacer Nafti, die nu Espace Magh leidt, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan voor het vzw.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

De undergroundscene in Brussel verzet zich en zet zich voort !

We hoorden het al in mei: de Recyclart werd verplaatst naar de oude drukkerij aan de Rue de Manchester in Molenbeek. Het was toen de beurt aan muziekclub Magasin 4 om goed nieuws te ontvangen over hun locatie: waar ze eerst in afwachting van de werken vertoefden mogen ze nu permanent blijven, in een gebouw naast het toekomstige Beco Park (vanaf 2023).  Met o.a. de C12 en de nieuwe Volta is het duidelijk dat de underground- en nachtscène in Brussel nog lang niet begraven is!
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur
Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.
2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme
Nieuws

Nieuwe directie voor Argos

Argos verwelkomt vanaf 1 december 2018 Niels Van Tomme als nieuwe algemeen directeur. Van Tomme ging na zijn studies (RITSC en KU-Leuven) aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), gevolgd door een benoeming als curator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar hij het onderzoek voerde naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in een inclusieve maatschappij.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling