Nieuws

Een Europees kunstenaarsstatuut?

De pandemie legde de sociale kwetsbaarheden van kunstenaars en cultuurwerkers verder bloot. Wat financiële steun, uitkeringen en het kunstenaarsstatuut betreft blijven er ook aanzienlijke verschillen bestaan tussen de Europese lidstaten. Daarom diende de Europese commissie voor cultuur en onderwijs een resolutie in die een "Europees kunstenaarsstatuut" voorstelt.


Op maandag 27 september 2021 werd met 26 stemmen voor, geen enkele stem tegen en 3 onthoudingen een resolutie aangenomen: de Europese Commissie wordt verzocht een "Europees kunstenaarsstatuut" voor te stellen, met een gemeenschappelijk kader voor arbeidsomstandigheden en minimumnormen voor alle EU-landen. Dit moet gebeuren "met volledige inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten inzake hun arbeidsmarkt- en cultuurbeleid".

De resolutie heeft verschillende doelstellingen: 

  • Mobiliteit over de landsgrenzen heen makkelijker maken (specifiek ook voor jonge kunstenaars);
  • Betere bescherming van auteurs tegen de oneerlijke praktijken van dominante digitale streamingplatforms;
  • De artistieke vrijheid van kunstenaars waarborgen.

Lees meer op de website van het Europees Parlement >>>

De resolutie zal naar verwachting door het voltallige Parlement in stemming worden gebracht tijdens de tweede plenaire zitting in oktober (tbc).

"With this report, we have sent a strong message to improve cross-border mobility for artists, authors, cultural creators and cultural workers. It will help to give artists a better and more secure livelihood by clarifying their status and simplifying access to social security. And we will fight to solve the problems artists face today, be it on discrimination based on gender, race, origin or sexual orientation or be it political repression, which we all know is much too prominent in the EU nowadays"
Rapporteur Monica Semedo (Renew Europe, LU)

Artistieke & culturele sector Covid-19