Nieuws

Een interuniversitair diploma in Culturele Bemiddeling

In februari gaat er een volledig nieuwe opleiding van de ULB en de ULG van start met als doel de reflectie, de creativiteit en de kritische capaciteiten van professionals te stimuleren door hun kennis en hun begrip van sociaal-politieke doelen gelinkt aan de culturele bemiddeling te ontwikkelen. Opgelet: inschrijven kan nog tot eind januari!

Het programma zal opeenvolgend een analyse voorstellen van de huidige professionele veranderingen, van de plaats van cultuur en culturele instellingen in de samenleving, en van de praktijken van zowel het werkveld als de toeschouwers.

De opleiding streeft het volgende na:

· De institutionalisering van beroepen in de culturele bemiddeling, waarbij het wil werken aan de erkenning van een professionele identiteit gekoppeld aan de specifieke vaardigheden van culturele bemiddelaars.

· Verdieping en formalisering van een sociaal-politiek bewustzijn in het handelen van de culturele bemiddeling.

· Steun aan de creativiteit van werknemers binnen de culturele bemiddeling, vertrekkend vanuit hun kennis en ervaring.


Geen zorgen als u niet over een master beschikt: uw ervaring kan alsnog erkend worden in het aanvraagformulier! 

Hieronder vindt u enkele bijkomende verduidelijkingen van de organisatoren met betrekking tot de financiële deelname:  

"We hebben alles in het werk gesteld om de opleiding zo laagdrempelig mogelijk te houden. De inschrijvingsprijs van 1495 euro kan inderdaad wat hoog lijken, maar na het inbrengen van het betaalde opleidingsverlof kan de persoon die zich inschrijft genieten van opleidingsverlof om de opleiding te volgen. De werkgever ontvangt financiële steun die kan oplopen tot 1959 euro - een niet te onderschatten bedrag in de boekhouding van een vzw. Ook de sectoriële opleidingsfondsen komen tussen. Kortom: de vereniging zal geld verdienen aan het opleiden van haar mensen."


De website van de opleiding >>>
Brochure >>>

Artistieke & culturele sector Publiekswerking

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit