Nieuws

Twee nieuwe medewerkers bij RAB/BKO

Met veel plezier kondigen we aan dat het team achter RAB/BKO compleet is! Vanaf januari 2019 vervolledigen Margaux Bernard en Quinten Wyns ons team als communicatiemedewerkers. 

Margaux Bernard was al communicatieassistente bij de RAB sinds februari 2018 en Quinten Wyns werd als communicatiemedewerker bij BKO aangenomen na een aanwervingsprocedure.

Contacteer hen gerust voor al uw vragen of verzoeken omtrent onze communicatie!

  • Margaux Bernard 
    margaux[at]rabbko.be
  • Quinten Wyns
    quinten[at]rabbko.be

Communicatie

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit