Nieuws

ST'ART | Advance-lening

Om ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector te helpen om hun activiteiten weer op te starten, voert de Brusselse regering een nieuwe economische steunmaatregel in, in de vorm van een Advance-lening. De lening kan tot en met 31 juli aangevraagd worden.


Deze Advance-leningen worden aangeboden aan een rentevoet van 2%. Het gaat over bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro, terug te betalen in een periode van 36 maanden na een moratorium van 12 maanden. Ze zijn voorbehouden voor ondernemingen die ten minste één vestigingseenheid hebben in het Brusselse Gewest. De lening vormt een aanvulling op de economische premies en het garantiefonds voor de evenementensector voor deze sectoren. 

De lening moet getroffen Brusselse ondernemingen de mogelijkheid bieden om een voorschot van geldelijke middelen te ontvangen waarmee ze hun activiteiten kunnen hervatten, hun vaste kosten kunnen betalen en nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.

De aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2022 (met een mogelijke verlenging tot 15 november 2022) ingediend worden.

Voor wie ? 

(Micro-, kleine en middelgrote) ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector: 

 • Productiebedrijf dat de bedoeling heeft om publiek te ontvangen en actief is in een of meer van de onderstaande domeinen: 
  • Museumwerking en erfgoedkennis 
  • Podiumkunsten 
  • Muziek 
 • Onderneming die cultuurevenementen organiseert en regelmatig op cultureel vlak actief is 
 • Onderneming die een of meer theaters of bioscopen beheert 
 • Onderneming die de organisatie van producties ondersteunt: klank, licht, decor, uitrusting, enz.

Behalve deze criteria zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing: 

 • De onderneming was op 1/01/2019 ingeschreven in de KBO; 
 • De onderneming heeft op 31/12/2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brusselse Gewest;
 • De onderneming was vóór de gezondheidscrisis (op 31/12/2019) niet in moeilijkheden; 
 • De onderneming heeft geen sociale of fiscale schulden, noch een krediet dat op het ogenblik van de aanvraag opgezegd was.

Voor welk bedrag? 

De onderneming kan een Advance-lening vragen voor een minimumbedrag van 10.000 euro en een maximumbedrag van 150.000 euro. Dat bedrag wordt bepaald op basis van een businessplan dat bewijst dat de onderneming na het bekomen van de lening leefbaar is. St’Art analyseert elk dossier afzonderlijk. 

De lening moet na 12 maanden worden terugbetaald in een periode van maximum 36 maanden, met een jaarlijkse rentevoet van 2%.

Tegen wanneer? 

De dossiers kunnen ingediend worden tussen 14 maart 2022 en 31 juli 2022 (eventueel verlengd tot 15 november 2022). 

Opgelet: alleen aanvragen die vóór 30 juni 2022 werden ingediend, vallen onder het Europese tijdelijke kader. Na deze termijn vallen de aanvragen binnen het wettelijke “de minimis”-kader. 

Als de lening wordt toegekend, wordt het bedrag in één keer gestort aan de onderneming.

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Economie Covid-19

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur