Persbericht

Stad Brussel | Persbericht: De Cultuur maakt zich meester van de contestatie in 2018

Ter gelegenheid van 50 jaar Mei 68 stelt de Stad Brussel, samen met de culturele
instellingen, het themajaar '2018, jaar van de Contestatie' voor. Dat wordt ondersteund door 19 partners. In de loop van volgend jaar worden er tientallen activiteiten georganiseerd, van januari tot december, in de deelnemende culturele locaties en op de openbare ruimten. 


PERSBERICHT - 7 maart 2017

Ter gelegenheid van 50 jaar Mei 68 stelt de Stad Brussel, samen met de culturele
instellingen, het themajaar « 2018, jaar van de Contestatie » voor. Dat wordt ondersteund door 19 partners. In de loop van volgend jaar worden er tientallen activiteiten georganiseerd, van januari tot december, in de deelnemende culturele locaties en op de openbare ruimten.


La Montagne Magique, het Théâtre de Poche, het Koninklijk Parktheater, de KVS, Les Brigittines, La Bellone, Poppentheater Toone, het Koninklijk Theater Cœurs de Bois, het CC Rijke Klaren, het CC Bruegel, het Huis van de Creatie, Cité Culture, het Brussels Stadsarchief, het Museum voor het Kostuum en de Kant, het Riolenmuseum, het Broodhuis, de CENTRALE en de evenementen Hopla! en Nuit Blanche verenigen zich op een uitzonderlijke manier op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van
Cultuur van de Stad Brussel.
De directies van de verschillende instellingen werden, samen met de Cultuurdienst, uitgenodigd om zich in de thematiek te verdiepen volgens hun eigen artistieke visie en disciplines. Samen willen ze hun publiek bevragen rond wat contestatie precies is en wat het concept vandaag nog betekent.

"Het gaat hier niet om een historische visie van Mei 68 maar om een actuele visie van de contestatie.
In samenwerking met de Brusselse scholen, het museum voor het Kostuum en de Kant en de CENTRALE zullen zij het woord geven aan de jeugd. Tientallen manifestaties worden opgezet en verspreid over een twintigtal locaties en openbare ruimtes : voorstellingen, tentoonstellingen, lezingen, projecties en andere niet te missen afspraken tijdens het jaar. Dit themajaar is een primeur !" legt Karine Lalieux uit.


Al die activiteiten zullen te herkennen zijn aan een logo met de 3 symbolen van Mei 68 : het sjabloon, de straatsteen en de opgeheven vuist. Niet alleen instellingen en evenementen van de Stad Brussel toonden belangstelling. Heel wat partners lieten
intussen weten te zullen meewerken aan dit themajaar. Afspraak in 2018 om ze te ontdekken.

Het volledige programma vindt u in het persdossier, hier >>>


Perscontacten

Schepenambt van Cultuur - Audrey Poels
audrey.poels@brucity.be - 0485/57.09.98 – 02/279.48.57

Dienst Cultuur - Anne-Sophie Van Neste
anne-sophie.vanneste@brucity.be – 02/279.64.73 – 0475/82.67.4

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling