Nieuws

Sociaal Fonds Podiumkunsten | Mentale gezondheid

Podiumkunstenaar, draag zorg voor je mentale gezondheid! In de nasleep van de Corona-crisis richt Sociaal Fonds Podiumkunsten enkele initiatieven in om podiumkunstenaars, muzikanten en cultuurwerkers in de podiumkunsten te ondersteunen bij de zorg voor de eigen mentale gezondheid.


Dit is een belangrijk aandachtspunt in de huidige situatie. Werk je in de podiumkunsten of muziek en heb je het moeilijk? Neem contact op met het Sociaal Fonds Podiumkunsten: 

  • WeListen - vind een klankbord tijdens een een-op-een gesprek;
  • WeMeet - ontmoet en wissel uit met collega's;
  • WeInform - vind je weg in het aanbod van professionele psychologische hulp;
  • WeSupport - vraag aanvullende financiële ondersteuning voor psychologische hulp.

Meer info >>>

Met verdere vragen kan je terecht bij Christa Criel, sectorconsulente Sociaal Fonds Podiumkunsten: christa@podiumkunsten.be

Artistieke & culturele sector Covid-19