Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 

Ook langs Franstalige kant heerst momenteel een polemiek; le Soir voerde immers een enquête over seksisme in de theatersector, dat leidde tot heel wat getuigenissen over David Strosberg, directeur van Théâtre Les Tanneurs. De Raad van Bestuur zou hiervan op de hoogte geweest zijn maar niet de nodige actie ondernomen hebben. Minister van Cultuur van de FWB Alda Greoli reageerde snel en kondigde aan dat het contrat-programme van Les Tanneurs voor de periode 2018-2022 voorlopig wordt opgeschort. 

Zowel de Nederlands- als Franstalige sector wil echter de situatie aanpakken en actie ondernemen. oKo -  de Federatie van de professionele kunstenorganisaties - werkt in samenwerking met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten aan een strategisch actieplan om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Op 5 december 2017 buigen 210 kunstenorganisaties zich gezamenlijk over de uitwerking ervan. Ook Michael Delaunoy, voorzitter van CONPEAS - Concertation Permanente des Employeurs des Arts de la Scène en Fédération Wallonie-Bruxelles -  geeft in een open brief in Le Soir aan dat de organisatie wil samenzitten met cultuurhuizen en actie wil ondernemen.

Hieronder vindt u een persoverzicht met artikels die langs Nederlands- en Franstalige kant zijn verschenen over dit onderwerp.

Een jaar geleden al publiceerde rekto:verso een artikel waarin een 50-tal vrouwen uit het kunstenveld anoniem getuigen over seksistisch en grensoverschrijdend gedrag. Persoverzicht

NL

FR

Artistieke & culturele sector Tewerkstelling

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling