Persoverzicht

GDPR, een nieuwe wetgeving van kracht op 25 mei.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) treedt op 25 mei in werking. Deze verordening is ondertekend in april 2016 en heeft tot doel mensen te beschermen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, maar ook om een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor gegevensverwerking in de hele Europese Unie.

Alle organisaties moeten controleren of hun processen, contracten en algemene verkoopvoorwaarden deze verordening volgen. Zij moeten onder andere het recht op vergeet of het recht op traceerbaarheid van gegevens kunnen respecteren. Hoewel de non-profitsector niet het "eerste" doelwit is van deze nieuwe verordening, is het belangrijk om te kunnen pronken.

In dit artikel bieden we een persoverzicht aan met enkele goede tips en nuttige info. Voorlopig richten we ons op dit onderwerp binnen de RAB/BKO: voor onze eigen standaardisatie, enerzijds, maar ook voor onze toekomstige positionering ten opzichte van onze leden.


Persoverzicht

NL

FR


Communicatie

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit