Nieuws

Persoverzicht | Podiumtechnici: voor de terugkeer van ethiek en rechtvaardigheid in de cultuur

Technici klagen het ongebreideld liberalisme aan dat de Belgische podiumkunstensector onder druk zet. Zij verdienen ook vandaag nog gemiddeld minder dan 2000 euro bruto tijdens hun hele loopbaan. Onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de uittredende regering kunnen de technici tot tien dagen na elkaar opgeroepen worden om dagen van twaalf uur te werken. De Franstalige sectororganisatie Association des techniciens professionnels du spectacle (ATPS) sprak zich in een artikel uit over het liberalisme dat de Belgische cultuur 'verziekt en verarmd'.

De organisatie klaagt het feit aan dat een aantal grote instellingen bijna alle theatersubsidies ontvangen, maar ook de explosieve stijging van het salaris van managers, het aandeel van de bedragen die daadwerkelijk toegekend worden aan kunstenaars, de medeplichtigheid van de vakbonden en theaterbestuurders in de uitbuiting van de werknemers, het aanhoudende gebrek aan gendergelijkheid in besluitvormende posities, enz.

Tot slot vraagt de beroepsvereniging, terwijl de partijen over de coalities en programma's onderhandelen, om de oprichting van een "ethisch comité" dat een minimaal evenwicht en rechtvaardigheid herstelt in de podiumkunsten en de Franstalige Belgische cultuur in het algemeen.

Lees het volledige artikel [FR] | "Scènes: pour le retour de l’éthique et de la justice en Culture," Alain Lallemand, lesoir.be, 04/06/19 >>>

Lees meer 

Artistieke & culturele sector Beleid Economie