Nieuws

Persoverzicht | Joachim Pohlmann (N-VA) kabinetschef Cultuur bij Jan Jambon

Joachim Pohlmann, N-VA-woordvoerder en columnist bij De Morgen, wordt kabinetschef cultuur bij Jan Jambon.

Pohlmann (38) werkte in het verleden een tijdlang op cultuur bij de studiedienst van de N-VA. Als woordvoerder van Bart De Wever bepaalde hij mee de ideologische lijn van de partij.

Journalist Matthias Verbergt in De Standaard:

In zijn columns voor de krant De Morgen schrijft Pohlmann regelmatig over cultuur. Daarin bekritiseert hij onder meer de ‘mondaine links-liberale elite’ die zich ‘met haar pretentie rond een open samenleving’ een ‘morele superioriteit’ toedicht. [...] Pohlmann neemt het regelmatig op tegen ‘politieke, artistieke en academische kringen’, met zinsneden als ‘een bende cultuurbobo’s’ en ‘de verstikkende politieke correctheid’ en ‘het cultuurrelativisme’ die zouden heersen bij ‘de intellectuele, artistieke en academische elite’.

Zelf benadrukt Pohlmann dat kabinetschef “geen ideologische functie” is, schrijft De Morgen:

“Het is zeker niet mijn bedoeling in onmin te geraken met de culturele sector, wel dat cultureel Vlaanderen erop vooruitgaat.”

Bij de VRT schrijft politiek journalist Tobias Santens:

Pohlmann is de mening toegedaan dat er na mei 68, met het zogenoemde “postmodernisme”, een misnoegen is ontstaan tegenover tradities, en ook tegenover traditionele kunst. 
Zo betreurt hij in zijn columns dat het urinoir van Marcel Duchamp nu even goed als kunst wordt beschouwd als de Ilias van de Griekse Homeros. Of dat “ballonnen hondjes kunst” worden, verwijzend hij naar het werk van Jeff Koons. 

De komst van Pohlmann naar het kabinet valt toevallig samen met de aankondiging van de besparingsplannen van Jan Jambon. Over subsidies schreef Pohlmann in 2016 nog:

“Deze sector is veel te afhankelijk van subsidies. Even kort door de bocht: ook zonder subsidies zal er grote kunst worden gemaakt. Net omdat het een levensnoodzakelijke behoefte is.”

Persoverzicht

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Beleid