Nieuws

Recyclart | Site wordt officieel nieuwe culturele productiepool

De Brusselse regering heeft haar goedkeuring gegeven aan de herontwikkeling van de industriële site in de Manchesterstraat in Sint-Jans-Molenbeek tot een nieuwe culturele, creatieve en artistieke productiepool. Op deze site is nu al Recyclart gevestigd. 

Die goedkeuring is erg belangrijk voor Recyclart, dat op deze manier verzekerd is van een duurzame toekomst in de Manchesterstraat.

"De industriële sites op de nummers 13, 15, 17 en 19 in de Manchesterstraat in Molenbeek werden begin 2018 aangekocht door de Brusselse regering in het kader van het stadsvernieuwingscontract "Heyvaert - Poincaré". Na een eerste studie nam de regering in april 2019 de princiepsbeslissing om de vestiging om te bouwen tot een nieuwe culturele pool die aansluiting vindt bij reeds bestaande instellingen in de buurt zoals Charleroi danse en Cinemaximiliaan."
"Site van Recyclart wordt officieel nieuwe culturele productiepool", Bruzz, 29/04/2020

"Dankzij dit project en de investeringen in stadsherwaardering creëert deze nieuwe culturele, artistieke en creatieve productiepool een werkruimte waarin vrijwel 100 mensen aan de slag kunnen. Voor deze Molenbeekse wijk betekent dit ook een verdere stap in de positieve dynamiek die er ontstaan is," luidt het persbericht.

Het project kan rekenen op een investering van om en bij de 14 miljoen euro voor de werken en 1,68 miljoen voor de architectuurstudies. De eerste werkzaamheden gaan van start in 2022 en de opening van de infrastructuur is voorzien voor 2025.


Persoverzicht

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling

Nieuws

#5 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Een nieuw seizoen! Ondanks de maatregelen om de huidige gezondheidscrisis te beperken doet de kunsten- en cultuursector haar best om opnieuw op gang te komen. In deze uitzonderlijke omstandigheden blijft RAB/BKO informatie verzamelen en verspreiden, over de taalgrens heen. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de steunmaatregelen op de verschillende bestuursniveau's alsook persartikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.
Artistieke & culturele sector Covid-19
Nieuws

#4 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit vierde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in de zomer. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19