Nieuws

BHG | Steun voor cultuurwerkers met tijdelijke contracten

De Brusselse cultuursector werd zwaar getroffen door de coronacrisis en om de sector te ondersteunen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan cultuurwerkers met tijdelijke contracten.


Ben je een cultuurwerker die werkt met tijdelijke contracten? Dan kom je misschien in aanmerking voor een eenmalige financiële steun van maximum 3.000 euro.

In de praktijk kan elke Brusselse cultuurwerker die aan de voorwaarden voldoet maximaal de volgende financiële steun genieten:

 • 3.000 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 4.500 euro netto;
 • 2.250 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 6.000 euro netto;
 • 1.500 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 8.000 euro netto.

Dit bedrag wordt vrijgesteld van belastingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de financiële steun, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er tussen 1 januari en 30 juni 2021 gedomicilieerd geweest zijn;
 2. Geen beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomsten van meer dan 8.000 euro netto hebben ontvangen in de periode van 1 januari tot 30 juni 2021;
 3. In de periode tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 gewerkt hebben als professional in de culturele en audiovisuele sectoren onder de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebben verricht bij een ION van type B die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt.

Je komt niet in aanmerking voor deze financiële steun als:

 • je tussen 1 januari en 30 juni 2021 gebruik hebt gemaakt van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • je enkel prestaties hebt geleverd in het kader van de kleinevergoedingsregeling (kunstenaarskaart).
 • je hebt genoten van de beroepsherinschakeling van werknemers uit de artistieke en culturele sector als gevolg van de gezondheidscrisis toegekend door het Waalse Gewest.

Denk je dat je in aanmerking komt?

Raadpleeg de infofiche van Actiris om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet om de financiële steun te ontvangen.

Hoe en wanneer een aanvraag indienen?

Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op deze financiële steun? Een aanvraag indienen kan via het online aanvraagformulierJe moet je aanvraag indienen tussen 20 september 2021 en 17 oktober 2021 ten laatste. Aanvragen die worden ingediend na 17 oktober 2021 zullen niet meer aanvaard worden.

Voeg de volgende documenten toe aan je aanvraag:

 1. Een verblijfsbewijs, als je niet bij Actiris bent ingeschreven.
 2. Het bewijs van een bezoldigde prestatie in een van de culturele en audiovisuele activiteitensectoren onder het paritair comité 227, 303, 304 of 329, of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of het bewijs dat je als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebt verricht bij een ION van type B (de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van België en BOZAR) die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt, in de periode tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021. Het paritair comité en het ontvangen nettobedrag moeten op dit document vermeld staan.

Je vindt al je officiële documenten zoals je verblijfsbewijs terug in je digitaal loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op IRISbox.

All information in English about this exceptional support can be found in this document.
You can complete the online application form in English


Artistieke & culturele sector Tewerkstelling

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur