Nieuws

BHG | Garantiefonds evenementen

De Brusselse regering lanceerde een Garantiefonds voor de evenementensector, zodat organisatoren van evenementen gedekt kunnen zijn tegen financieel verlies door annulering, uitstel of capaciteitsbeperking vanwege gezondheidsredenen. Voor dat Garantiefonds is een budget van 12,5 miljoen euro voorzien. Het beheer ervan gebeurt door het Franstalige investeringsfonds St'Art.


De evenementensector blijft bijzonder hard getroffen door de COVID-19-crisis. Tijdens de verschillende besprekingen met vertegenwoordigers van de sector werden verschillende belemmeringen voor een optimale herstart van evenementen vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld de angst voor financiële verliezen als gevolg van de annulering van een evenement of het feit dat geen enkele verzekeraar de risico’s die aan COVID-19 verbonden zijn, dekt.

Concreet is dit Garantiefonds toegankelijk voor elke Brusselse onderneming die een evenement organiseert dat op het Brusselse grondgebied plaatsvindt. Het evenement moet tijdelijk van aard zijn, toegankelijk zijn voor het publiek mits betaling en verband houden met kunst, amusement of vrije tijd (met inbegrip van beurzen en congressen).

Welke periode?

Kandidaatstellingsdossiers kunnen vanaf 3 januari 2022 kunnen worden ingediend bij de nv ST’ART, waaraan het Brussels Gewest het beheer van het Garantiefonds heeft toevertrouwd. Dat kan nog tot 31 maart 2022. Mogelijks wordt deze periode verlengd tot 31 mei 2022.

Het evenement vindt plaats ten minste 1 maand na de indiening en ten hoogste 3 maanden na de indiening van de garantieaanvraag. Uitzondering voor dossiers die tussen 3 januari en 14 januari 2022 worden ingediend: dan kan het evenement 17 dagen later plaatsvinden (d.w.z. tussen 20 januari en 1 februari 2022). Uitsluitend voor evenementen die plaatsvinden tussen 20 januari 2022 en 30 juni 2022 (of tot 31 augustus 2022 in geval van verlenging van de termijn).

Welk bedrag?

Het uitgavenbudget voor het betreffende evenement bedraagt minimaal 25.000 euro. De begroting moet in evenwicht zijn. Dit fonds maakt het mogelijk om, in geval van restrictieve sanitaire maatregelen, een deel van de financiële verliezen te dekken.

  • Wat betreft geannuleerde evenementen zal het Fonds niet-terugvorderbare en niet-annuleerbare uitgaven van het evenement dekken tot een maximum van 30% van het totale budget van het evenement;
  • Wat betreft uitgestelde evenementen zal het Fonds 90% van de uitgaven dekken die niet uitgesteld kunnen worden;
  • Wat betreft evenementen met een gedwongen capaciteitsbeperking zal het Fonds 100% van de terugbetalingen van tickets in verband met de capaciteitsbeperking dekken.

Voor elk van deze situaties zal het maximumbedrag van de garantie 150.000 euro bedragen, met een maximum van 750.000 euro per onderneming indien meerdere evenementen van dezelfde onderneming door het Garantiefonds moeten worden gedekt.

De voorwaarden om in aanmerking te komen en de aanvraagdocumenten zijn beschikbaar via de (Franstalige) website van St'Art >>>

Artistieke & culturele sector Economie Covid-19