Nieuws

BHG | Verlenging Garantiefonds voor de cultuur- en evenementensector

De Brusselse regering verlengde het garantiefonds voor de evenementensectoren tot 31 mei om nog zo veel mogelijk organisatoren te kunnen dekken voor financiële verliezen ten gevolge van de coronacrisis.


[Vind de officiële communicatie hier >>>]

Het Garantiefonds is bedoeld voor elke Brusselse onderneming die op Brusselse bodem een evenement organiseert. Het evenement moet van tijdelijke aard zijn, moet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn en verband houden met kunst, ontspanning of vrije tijd (hierbij inbegrepen de handelsbeurzen en congressen).

Voor wie?

De organisatoren van een evenement dat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvindt. De organisator van het evenement heeft ten minste één vestigingseenheid in het Brusselse Gewest.

Welke evenementen?

  • Een eenmalige activiteit of een activiteit die op verschillende tijdstippen of plaatsen plaatsvindt, maar van tijdelijke aard is. 
  • Bestemd voor het grote publiek en voor het publiek toegankelijk tegen betaling. 
  • In verband met kunst, ontspanning en vrije tijd of kan plaatsvinden in de vorm van een handelsbeurs of congres. 
  • Het evenement staat nog steeds gepland en respecteert de (regionale, federale en wettelijke) gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend. 
  • Draagt aanzienlijk bij tot het herstel van de economie van het Brusselse Gewest, door de creatie van inkomsten of meerwaarde, of de creatie of het behoud van rechtstreekse of onrechtstreekse banen in het Brusselse Gewest, bij de organisator en de onderaannemers die meewerken aan het evenement.

Wanneer?

  • De dossiers worden ingediend tussen 3 januari 2022 en 31 mei 2022
  • Het evenement heeft plaats ten minste 1 maand na de indiening van het aanvraagdossier voor het Garantiefonds. 
  • Uitsluitend voor evenementen die tussen 20 januari 2022 en 31 oktober 2022 plaatsvinden.

Welk budget?

Het uitgavenbudget voor het evenement bedraagt ten minste 25.000 €. Het budget moet in evenwicht zijn.

Artistieke & culturele sector Covid-19

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur