Nieuws

Gewest | Covid-19 | Premie voor de culturele en creatieve organisaties

De Brusselse regering keurde het volmachtbesluit goed voor de coronapremie van 2.000 euro voor de kunsten- en cultuursector. Dankzij het totale budget van 1,9 miljoen euro zouden zo'n 950 organisaties recht hebben op de premie.

Wie heeft er recht op de premie? 

De premie is bestemd voor de structuren uit de Brusselse kunsten- en cultuursector die georganiseerd zijn als ondernemingen zonder winstoogmerk. 

  • Ze moeten beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied;
  • Mogen maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen;
  • Moeten een NACE-code uit deze lijst hebben;
  • Moeten inkomstenverlies hebben geleden door de coronacrisis;
  • De organisaties mogen vóór maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart;
  • Bovendien kan de premie niet gecumuleerd worden met andere steun die door een ander machtsniveau werd toegekend;

De premie is eenmalig en moet aangevraagd worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

"Deze premie van 2.000 euro geeft wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector die op een sterk signaal van de politici wachtte. Volgende stap: financiële steun voor de werknemers"
- minister van Werk Bernard Clerfayt.

De steun wordt maar een keer per aanvrager verleend en is niet cumuleerbaar met een andere premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch met een Vlaamse of Waalse premie in het kader van covid-19 of met de middelen uit het steunfonds van de FWB, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap.

De aanvraag kan ingediend worden van woensdag 24 juni tot en met 15 juli via deze pagina.


Persoverzicht

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Covid-19