Documentatie

RAB/BKO | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franstalige, Nederlandstalige en meertalige kunstenorganisaties in Brussel (23 februari 2007)

De kunstensector in Brussel heeft zichzelf in september 2006 in een enquête (zie onderaan) grondig bevraagd over de gewenste samenwerking tussen Franstalige, Nederlandstalige en meertalige kunstenorganisaties in Brussel. Met name de vraag hoe de kunstenorganisaties zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om deze samenwerking te stimuleren en meer zichtbaar te maken heeft geleid tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst dat ondertekend werd op 23 februari 2007 op het Muntplein.
Samenwerking
Documentatie

Zomer in Brussel (2003 - 2004)

Met een werkgroep werd nagegaan om in de zomerperiode een aanvullend cultureel programma op poten te zetten en/of een gezamenlijke promotie van de zomerevenementen te realiseren. Het idee ontstond uit de vaststelling dat tijdens de zomermaanden heel wat culturele infrastructuur ongebruikt blijft, en dat het bestaande cultuuraanbod tijdens deze periode (zomerfestivals, etc) aan slagkracht verliest omdat er geen gezamenlijk project is dat dit aanbod een gezicht geeft. Uiteindelijk werd, in samenwerking met Brussel Deze Week/ Agenda, de Zomeragenda gepubliceerd.
Communicatie Toerisme
12 13 14 15 16 17