Documentatie

RAB/BKO | BRXLBRAVO (2005-2009)

BRXLBRAVO? Een Brussels kunstenfeest om het gevarieerde artistieke landschap van Brussel in de verf te zetten met een gemeenschapsoverschrijdend en multidisciplinair project – een project dat op initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles sinds 2003 werd uitgewerkt met de medewerking van meer dan 200 Nederlandstalige als Franstalige culturele organisaties. Een derde editie vond plaats op 2, 3 en 4 oktober 2009. 
Artistieke & culturele sector
Documentatie

RAB/BKO en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Sinds april 2011 nemen BKO/RAB deel aan het ganse reflectieproces in het kader van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan wil de actieprioriteiten van het Gewest tegen 2020 en 2040 vastleggen en biedt de gelegenheid om een blik te werpen op de stad van morgen en een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van Brussel te ontwikkelen.
Stadsontwikkeling
Documentatie

British Council & RAB | Benelux Innovators Group Meeting Report

As part of the Cultural Leadership International (CLI) project, the British Council Benelux has started building a new and relevant network across Belgium, the Netherlands and the UK, called the Benelux Innovators Group.   Following successful meetings in the Netherlands, the British Council organised in partnership with the Réseau des Arts à Bruxelles an inaugural Benelux Innovators Group meeting in Belgium on 22 October 2010. This meeting was for professionals in the cultural sector across Belgium and the UK to share practice and ideas on engaging with audiences and working collaboratively from an artistic, curatorial and communications point of view.   For detailed information about CLI and the Innovators group, please contact Canan Marasligil.
Documentatie

Cultuurplan | Eerste stand van zaken (29/06/2010 @DeMunt)

Het Cultuurplan voor Brussel ligt al even op tafel. Begin 2010 werd beslist om zo snel mogelijk tot actie over te gaan en lanceerden het Réseau des Arts à Bruxelles en het Brussels Kunstenoverleg vier werkgroepen, met als missie het realiseren van enkele prioritaire voorstellen uit het Cultuurplan voor Brussel. Sinds januari komen deze werkgroepen maandelijks samen om de projecten concreet vorm te geven. Op dinsdag 29 juni brachten we de vier werkgroepen terug samen. Elke groep kreeg de gelegenheid om de stand van zaken van hun project toe te lichten. Na elke presentatie was er ook tijd voorzien voor vragen en discussie.Deze ontmoeting diende enerzijds om de culturele actoren en andere spelers binnen het Brusselse culturele leven te informeren. Tegelijk was het de ideale gelegenheid om linken te leggen tussen de verschillende projecten en de samenwerking in het kader van het Cultuurplan voor Brussel nog meer te bevorderen.De voormiddag kon rekenen op een grote interesse (meer dan 120 aanwezigen) zowel binnen de Brusselse culturele sector als daarbuiten.
Cultuurplan Artistieke & culturele sector
Documentatie

RAB/BKO | Infosessie: 'Organisatie van evenementen in de openbare ruimte'

Organisatoren die een project in de openbare ruimte willen opzetten, weten niet altijd bij welke dienst of administratie ze hun aanvra(a)g(en) moeten indienen, of welke procedure ze moeten volgen. Op vraag van en in samenwerking met enkele Brusselse culturele actoren, organiseerden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) een informatienamiddag die de werking van de betrokken diensten en de te volgen procedures wil verhelderen.De namiddag bestond uit twee delen: een informatieve ronde en een debat. Tijdens het eerste deel kwamen de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten aan het woord, in het tweede deel gingen ze in gesprek met het publiek. Volgende diensten van de Stad Brussel waren aanwezig: Dienst handel, Dienst elektriciteit, Dienst gemeenstelijke uitrusting, Dienst publiciteit & aanplakking, Dienst reglementatie op de Grote Markt, Groene Zone, Cultuurdienst en Politie. Daarnaast waren ook de Gewestelijke diensten 'Bureau Grote evenementen' en Brussels Film Office van de partij.
Culturele infrastructuur
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18